Peter Kidron

Chefläkare för sjukhusen

Arbetar deltid som chefläkare och i övrigt som överläkare inom radiologi och nuklearmedicin.

Arbetsuppgifterna innefattar:

  • Stödfunktion och internkontroll i patientsäkerhetsfrågor
  • Analysledare/deltagare händelseanalyser
  • Tillsammans med övriga chefläkare anmälningsansvarig till IVO
  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 75 79