Anna Widströmer

Regionjurist

Regionjuristens roll är främst att vara ett stöd för Region Kronobergs ledning och politik i det dagliga arbetet. Anställda inom Region Kronoberg som behöver juridisk rådgivning kan via sin chef kontakta juristen för hjälp.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 14, 0767-20 77 36