Johanna Nilsson

Verksamhetsutvecklare

Delar sin tjänstgöring inom Uppföljning och kvalitet mellan arbete som LINK- sjuksköterska och som förändringsledare patientsäkerhet inom området Vårddokumentation.