Valentina Hajra

Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

Arbetar med våld i nära relationer, barn som far illa och hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppdragsbeskrivning: Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 31 59