Valentina Hajra

Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa

Arbetar med våld i nära relationer, barn som far illa och hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppdragsbeskrivning: Utvecklingsledare för våld i nära relationer och barn som far illa