Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna.

Far och dotter med en mobil och hörlurar framför en röd stuga.

Regional miljonsatsning till muntligt berättande

17 februari 2021

Ett flerårigt regionalt utvecklingsarbete kring Kronobergs starka muntliga berättartradition har gett finansiell utdelning. Region Kronobergs kulturnämnd har beslutat att utöka statsbidraget till Berä...

Goldberg Variations - ternary patterns for insomnia. Foto: Hugh Carswell.

Kronoberg får extra pengar till kultur

22 januari 2021

Region Kronoberg får ett utökat statsbidrag för att utveckla den regionala kulturen. Det extra tillskottet på ca 1,8 miljoner kronor går bland annat till att stärka Kronobergs unika profil inom det mu...

Illustration: Lena Sjöberg.

30 kulturskapare får Region Kronobergs extra kulturstipendier á 30 000 kronor

7 december 2020

Kulturnämnden har under hösten fattat beslut om satsningar för att stödja kulturskapare i Kronoberg under Coronapandemin. Bland annat infördes 30 extra arbetsstipendier á 30 000 kronor för konstnärlig...

Foton av Christina Zetterlund, Maria Lindberg och Anders Andersson/Anders Bergön.

Kronobergare prisas för sina kulturinsatser

25 november 2020

Region Kronoberg delar årligen ut kulturutmärkelser för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Årets utmärkelser går till konsthantverk- och designhistorikern Christina Zetterlund, fotog...

Goldberg Variations - ternary patterns for insomnia. Foto: Hugh Carswell.

Region Kronoberg satsar mer på kultur

6 november 2020

Region Kronoberg höjer sin budget till kulturområdet med en miljon. Pengarna ska bland annat gå till beredskap inför coronapandemins effekter, muntligt berättande och idrottsrörelsen.

Bilden saknar en alternativtext.

Extra regionalt stöd till kulturskapare i höst

4 november 2020

Region Kronobergs kulturnämnd och regionala utvecklingsnämnd gör en gemensam satsning för att stödja kulturskapare i Kronoberg under Coronapandemin.

Goldberg Variations - ternary patterns for insomnia. Foto: Hugh Carswell.

Statligt krisstöd till kulturlivet

14 oktober 2020

Regeringen har fattat beslut om ett krisstöd på 1,5 miljarder till svenskt kulturliv som ska fördelas i höst. Den största delen av krisstödet fördelas av Statens kulturråd, Filminstitutet, Konstnärsnä...

Logotyp för Region Kronoberg.

Utlysning av konstnärligt gestaltningsuppdrag för Hjälpmedelscentralen och Arkivcentrum

6 oktober 2020

Hjälpmedelscentralen ska flytta från Norrängen till Sigfridsområdet i Växjö där det gamla Dosapoteket byggs om och ut för att anpassas till verksamheten. På innergården ska ett konstverk bidra till av...