Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna.

Lägesrapport: Smittspridningen ökar även i Kronoberg

3 december 2021

Förra veckan låg Region Kronoberg lägst i landet när det gäller antalet fall per 100 000 invånare och vecka. Men denna vecka ser vi även i Kronobergs län en ökning av antalet smittade med covid-19.

Logotyp för Region Kronoberg.

Utbrott av resistenta bakterier på neonatalavdelningen

30 november 2021

Region Kronoberg gör en anmälan till IVO enligt Lex Maria av en händelse där flera patienter på neonatalavdelningen blev bärare av resistenta bakterier. Ingen patient drabbades av någon infektion till...

Nya grupper kan vaccinera sig från vecka 49

30 november 2021

Region Kronoberg har nu beslutat att nästa grupp att ta sin påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 är välkomna från och med vecka 49. Viktigt är att det ska ha gått minst sex månader sedan dos 2.

Lägesrapport: 71 procent av 80+ har fått påfyllnadsdos

26 november 2021

Ett intensivt arbete pågår just nu i Region Kronoberg med att planera för vaccinationen med en påfyllnadsdos för samtliga invånare över 18 år. De externa vaccinatörerna kommer att vara kvar januari ut...

Invigning av nya MR-kameror

26 november 2021

Den 25 november hölls en invigning för våra två nya MR-kameror på röntgenavdelningen i Växjö. De nya kamerorna ger en bättre bildkvalitet, ett mer effektivt arbetsflöde och en mindre klaustrofobisk kä...

Ny avhandling undersöker svenskarnas resonemang i kontroversiell fråga

15 november 2021

Den 12 november disputerade Joar Björk, specialistläkare i internmedicin på palliativa teamet i Region Kronoberg och nybliven doktor i medicinsk etik, vid Karolinska Institutet i Stockholm. Frågan han...

Logotyp för Region Kronoberg.

Incident på rättspsykiatriska regionkliniken anmäls till IVO

15 november 2021

Region Kronoberg anmäler en händelse där en patient tagit stryptag på en annan patient. En utredning ska göras för att utröna om kliniken haft brister i säkerheten.

Nya arbetsroller breddar vård- och omsorgsbranschen

12 november 2021

Attraktion, attityder och yrkesstolthet – det har varit fokusområden för ESF-projektet Framtid vård och omsorg Kronoberg. Sedan starten 2018 har närmare 800 medarbetare fortbildats och nu är det dags...