Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna.

Florence Eddyson blir ny sjukhuschef

20 september 2021

Nu är det klart. Från och med december tillträder Florence Eddyson som ny verksamhetsområdeschef för sjukhusvården.

Sjukhuspatienter känner sig mer delaktiga i Kronoberg

14 september 2021

Under våren 2021 genomfördes Nationell patientenkät inom sjukhusvården. Resultaten visar att patienterna i stor utsträckning är nöjda.

Logotyp för Region Kronoberg.

Man tog sitt liv efter kontakt med vården

13 september 2021

Region Kronoberg anmäler en händelse enligt Lex Maria, där en man tagit livet av sig kort efter kontakt med vården.

Sex ambulansflyg landar i Sverige

6 september 2021

Arbetet inför uppstarten av ett nationellt ambulansflyg går framåt. 21 svenska regioner samarbetar för första gången i ett kommunalförbund och alla får likvärdig tillgång till beredskap dygnet runt, å...

Logotyp för Region Kronoberg.

Försenad diagnos av cancer i matstrupe

23 augusti 2021

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse med försenad diagnos av en cancer i matstrupen.

Två sjukhuspersonal i en operationssal.

Snabb återhämtning av operationsköerna i Kronoberg

18 augusti 2021

Väntetiderna för operation har minskat betydligt i Region Kronoberg under det gångna året. 71 procent får nu sin operation inom 90 dagar. Den snabba återhämtningen beror dels på en flexibel användning...

Lägesrapport: fortsätt att testa dig om du har symtom

13 augusti 2021

Smittspridningen i Kronoberg har ökat något under veckan, men ligger lågt om man jämför med smittspridningen nationellt. Resor under semestern är fortsatt en av de vanligaste orsakerna till smitta. Me...

Intervallet mellan dos 1 och 2 minskas

9 augusti 2021

Från och med tisdag den 10 augusti minskas intervallet mellan vaccindos 1 och 2 för covid-19. Tidigare var regionen haft ett intervall om cirka 7 veckor mellan vaccindoserna, men nu minskas detta till...