Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna.

Barn håller i en boll som symboliserar en jordglob mot en blå himmel.

Hållbarhetsanalys lyfter brännande frågor

20 januari 2022

Hur kan regionalt utvecklingsarbete bidra till lokal och global hållbarhet? Och vad behöver regionala utvecklingsaktörer arbeta med för att vi ska nå målen? Det tas upp i den hållbarhetsanalys som har...

Två människor i ett informationstält.

De flesta tar bilen till jobbet – men vill prova på att ändra sina vanor

8 december 2021

Projektet Res grönt i gröna Kronoberg har genomfört en resvaneundersökning på företag i regionen. Resultatet visar att de allra flesta väljer bilen, även på sträckor de skulle kunna gå eller cykla.

Hållbar matproduktion för regional utveckling

15 september 2021

I veckan pågår MAT 2021 i Kronoberg. För Region Kronoberg handlar engagemanget i MAT om att ta ett helhetsgrepp på hållbar livsmedelsproduktion och hälsosam konsumtion. I år involveras matproducenter...

Kronobergs län har presenterat sitt elektrifieringslöfte

2 september 2021

Under onsdagen den 1 september höll Regeringskansliet, under ledning av Tomas Eneroth, infrastrukturminister, en presentationsträff där Kronobergs län fick möjlighet att presentera sitt elektrifiering...