Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna.

En förstudie om Bymässa 2030 har gjorts av White arkitekter.

På väg mot Bymässa i Kronoberg 2030

9 december 2020

Region Kronoberg vill utveckla attraktiva och hållbara livsmiljöer i byn och utanför städerna genom att arrangera Bymässa 2030. En förstudie kring vad en Bymässa 2030 kan vara och hur den kan genomför...

Joakim Hidestål, anestesikliniken, Patrik Hjelm, fastigheter, Katarzyna Gora Budek, vårdcentralen Kungshögen, Annika Petersson, klinisk kemi och transfusionsmedicin, Oskar Ekelund, klinisk mikrobiologi och Mats Johnsson, säkerhetsenheten.

Hållbarhet och kvalitet hyllas

16 november 2020

Ökad tillgänglighet, analys av antikroppstester, ett samarbete mellan SOS och akuten, hållbart byggande och digitalisering. I fredags hyllade och belönade Region Kronoberg initiativ för kvalitet och h...

Bilden saknar en alternativtext.

Norra passagen på centrallasarettet i Växjö avstängd

8 oktober 2020

Från och med måndagen den 12 oktober kommer trappan och torget vid norra passagen på centrallasarettet i Växjö att vara avstängt (se karta nedan). Området öppnas enligt plan igen i februari 2021. Alte...

Logotyp för Region Kronoberg.

Biotopskyddade träd fälldes utan tillstånd

24 september 2020

Region Kronoberg har anmält till länsstyrelsen att fyra biotopskyddade björkar fällts utan tillstånd. Länsstyrelsen som öppnat ett tillsynsärende.

Från vänster: Börje Svensson och Peter Svahn, vaktmästare Sigfridsområdet, Magnus Hellgren, samordnare Smålands skog- och trästrategier och Markus Kullenbert, avdelningschef Transport.

Almsjuka på Sigfridsområdet i Växjö

17 september 2020

På Sigfridsområdet i Växjö har 30 stora gamla almar drabbats av svampsjukdomen almsjuka. För att förhindra spridning och skydda återstående träd har det gjorts en bedömning att dessa träd måste fällas...