Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna.

Bilden saknar en alternativtext.

Borsta tänderna läskigt länge i halloween

21 oktober 2020

Halloween är tillsammans med påsken och julen våra största godishelger. Under en helg som denna är det därför extra viktigt att hålla koll på barnens tandborstning. Och för att hjälpa alla barnfamilje...

En skylt med anvisningar om var infektionsmottagning, infektionsavdelning och vaccinationsmottagning ligger.

Ökning av inneliggande patienter med covid-19 – sjukhusen går upp i stabsläge

20 oktober 2020

De senaste dagarna har antalet inneliggande patienter med covid-19 ökat på regionens sjukhus. I fredags var det sju inneliggande patienter, i dag tisdag är antalet 18.

Logotyp för Region Kronoberg.

Fördröjd diagnos av lungcancer

19 oktober 2020

En lungförändring hos en patient skulle följas upp – men det gjordes aldrig. Två år senare hittades lungcancer hos patienten. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex...

Bilden saknar en alternativtext.

Lägesrapport från Region Kronoberg 15 oktober

15 oktober 2020

Coronaläget i länet ser fortsatt bekymmersamt ut. Två personer har avlidit i sjukdomen de senaste sju dagarna och antalet intagna patienter har ökat.

Bilden saknar en alternativtext.

Nya rutiner och tidsbokning för säsongens influensavaccination

12 oktober 2020

Den 3 november börjar Region Kronoberg vaccinera riskgrupper kostnadsfritt mot säsongsinfluensan. I år kommer det inte gå till som vanligt då drop in-vaccinationer skapar trängsel. Därför måste man i...

Bilden saknar en alternativtext.

Lägesrapport från Region Kronoberg 9 oktober

9 oktober 2020

I vecka 40 minskade andelen positiva för covid-19 bland de provtagna till 3,5 procent. 74 personer konstaterades ha covid-19. Denna vecka (41) tyder resultaten hittills på en liten ökning.

Logotyp för Region Kronoberg.

Regionen anmäler brister i handläggning vid falltrauma

9 oktober 2020

En patient som kom in till akuten borde ha hanterats som en traumapatient då det fanns andra skador än enbart en höftfraktur. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och...

Ett av projekten som får stöd handlar om supraledande magneter. Bild: Wikimedia

Regionen satsar på projekt riktade till näringslivet

8 oktober 2020

Regionala utvecklingsnämnden beslutade igår att medfinansiera tre projekt som ska stötta regionens näringsliv. Projekten handlar om forskning och utveckling, hållbara arbetsresor och supraledande magn...