Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna.

Foto: Emma Hasselgren/1177.se

Satsning på mammografi efter uppehåll

18 september 2020

På grund av coronapandemin har mammografin i Kronoberg haft ett uppehåll i att kalla kvinnor till hälsoundersökning. Nu satsar Region Kronoberg på extra hälsoundersökning med mammografi året ut, för a...

Bilden saknar en alternativtext.

Lägesrapport från Region Kronoberg 18 september

18 september 2020

Intresset för provtagning för en pågående coronainfektion är fortsatt stort. Förra veckan provtogs nästan 3 000 personer, av dessa var tre procent positiva.

Bilden saknar en alternativtext.

Regionen lyser ut företagsstöd

18 september 2020

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd har beslutat att lysa ut en del av de regionala utjämningsmedlen (1:1) som företagsstöd. Stödet hanteras av Almi Företagspartner Kronoberg AB i form av utv...

Från vänster: Börje Svensson och Peter Svahn, vaktmästare Sigfridsområdet, Magnus Hellgren, samordnare Smålands skog- och trästrategier och Markus Kullenbert, avdelningschef Transport.

Almsjuka på Sigfridsområdet i Växjö

17 september 2020

På Sigfridsområdet i Växjö har 30 stora gamla almar drabbats av svampsjukdomen almsjuka. För att förhindra spridning och skydda återstående träd har det gjorts en bedömning att dessa träd måste fällas...

Logotyp för Region Kronoberg.

Försenad diagnos och behandling av bröstcancer

16 september 2020

En patient med misstänkt bröstcancer skulle utredas på bröstmottagningen. Men hon fick aldrig någon kallelse utan hörde själv av sig efter fem månader. Det inträffade kan teoretiskt leda till en mer k...

En sjuksköterska och en patient. Patienten har ett plåster på armen.

Långsiktig ersättningsmodell ska underlätta för alla vårdcentraler i Kronoberg

15 september 2020

Samtliga politiska partier i Region Kronoberg har kommit överens om en ny ersättningsmodell för alla vårdcentraler i Kronoberg. Förutsättningarna kommer därmed inte förändras från år till år utan vård...

Bilden saknar en alternativtext.

Lägesrapport från Region Kronoberg 11 september

11 september 2020

Intresset för provtagning för en pågående coronainfektion är fortfarande stort. Förra veckan provtogs cirka 2 700 personer. Av dessa var 2 procent positiva.

Bilden saknar en alternativtext.

Hjälp oss förhindra självmord

9 september 2020

Den 10 september är det den internationella suicidpreventionsdagen. I länet samarbetar flera aktörer för att förebygga och förhindra självmord. Inför dagen vill gruppen sprida kunskap och hopp.