Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna.

Logotyp för Region Kronoberg.

Försenad diagnos av spridd cancer

24 september 2020

En cancerdiagnos fördröjdes med flera månader på grund av att olika symtom inte kopplades samman. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Logotyp för Region Kronoberg.

Fördröjd diagnos av bröstcancer

21 september 2020

En förändring i bröstet hos en patient bedömdes vara godartad 2016. Tre år senare opererades patienten och det visade sig vara cancer. Det inträffade anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (I...

Logotyp för Region Kronoberg.

Försenad diagnos och behandling av bröstcancer

16 september 2020

En patient med misstänkt bröstcancer skulle utredas på bröstmottagningen. Men hon fick aldrig någon kallelse utan hörde själv av sig efter fem månader. Det inträffade kan teoretiskt leda till en mer k...

En sjuksköterska och en patient. Patienten har ett plåster på armen.

Tvångsdusch anmäld enligt Lex Maria – rättspsyk önskar tydliga direktiv

1 september 2020

Rättspsykiatriska regionkliniken anmäler en beslutad tvångsåtgärd i form av en duschning som genomfördes mot en patients vilja. Duschen genomfördes inför en planerad behandling mot patientens grundsju...

En sjuksköterska och en patient. Patienten har ett plåster på armen.

Patient avled vid allvarlig lunginflammation

22 juni 2020

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient avled i samband med en allvarlig lunginflammation på ett av länets sjukhus.

Logotyp för Region Kronoberg.

Patient inom psykiatrin tog sitt liv

11 juni 2020

En patient som genomgått en könskorrigerande operation tog kort därefter sitt liv. En utredning av det inträffade visar att det saknades en rutin för kommunikation mellan hemkliniken och den klinik so...

En sjuksköterska och en patient. Patienten har ett plåster på armen.

Patient fick fel vätska vid dialysbehandling

12 maj 2020

En patient som vårdades på intensivvårdsavdelningen i november förra året behandlades med fel dialysvätska. Nu anmäler Region Kronoberg det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex...

En sjuksköterska och en patient. Patienten har ett plåster på armen.

Provsvar efter operation dröjde 10 månader

15 april 2020

En cysta som opererades bort visade sig vara en så kallad borderlinetumör. Trots att det behövde utredas vidare blev svaret liggande i 10 månader utan åtgärd. Nu anmäler Region Kronoberg det inträffad...