Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna.

Logotyp för Region Kronoberg.

Försenad diagnos av cancer i ändtarmen

20 juli 2021

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse med försenad diagnos av en cancer i ändtarmen.

Logotyp för Region Kronoberg.

Patient fick korrekt diagnos först efter två månader

13 juli 2021

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient först efter två månader fick korrekt diagnos på ett av länets sjukhus.

Logotyp för Region Kronoberg.

Kejsarsnitt dröjde vid förlossning – risk för skada för barnet

9 juli 2021

I samband med en förlossning på Centrallasarettet Växjö fick en patient först en sugklocka och därefter ett kejsarsnitt. Förloppet tog lång tid och därför anmäls det inträffade till Inspektionen för v...

Logotyp för Region Kronoberg.

Förflyttning av patient och missat röntgensvar orsakade fördröjd operation

6 juli 2021

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient flyttats mellan länets sjukhus på grund av vårdplatsbrist vilket bidragit till fördröjning av en akut operation.

Logotyp för Region Kronoberg.

Större operation än planerat vid bröstcancer

24 juni 2021

Vid en bröstcanceroperation togs mer av bröstet bort än planerat. Region Kronoberg anmäler nu händelsen enligt Lex Maria.

Logotyp för Region Kronoberg.

Operation av tarmhinder fördröjdes

23 juni 2021

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en operation fördröjts på ett av länets sjukhus.

Logotyp för Region Kronoberg.

Covidriktlinjer gjorde att operation av tumör försenades

18 juni 2021

Operationen av en hudtumör blev fördröjd på grund av coronapandemin och de riktlinjer som infördes. Nu anmäler Region Kronoberg det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Ma...

Logotyp för Region Kronoberg.

Patient avled efter felaktig hjärtdiagnos

15 juni 2021

En patient på ett av länets sjukhus blev utskriven med diagnosen hjärtmuskelinflammation. Några dagar senare hittades personen avliden i hemmet och dödsorsaken visade sig vara blödning till följd av a...