Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna.

Logotyp för Region Kronoberg.

Tekniskt problem tolkades som astmaanfall

21 december 2020

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där en patient i samband med en operation fick otillräckligt luftutbyte på ett av länets sjukhus.

Logotyp för Region Kronoberg.

Patient fick för hög dos av cytostatika

14 december 2020

En patient i cancerbehandling fick dubbel dos av cytostatika på ett av länets sjukhus. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Logotyp för Region Kronoberg.

Bår med kuvös var nära att tippa – anmäls enligt Lex Maria

19 november 2020

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient utsattes för risk för skada i samband med att underredet till en transportkuvös inte fungerade.

Logotyp för Region Kronoberg.

Försenad diagnos av metastas

17 november 2020

En patient med symtom på ryggmärgspåverkan fick inte diagnos i rimlig tid på ett av länets sjukhus. Nu anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Logotyp för Region Kronoberg.

Ung mans dödsfall anmäls enligt Lex Maria

5 november 2020

En ung man avled i sitt hem i en diabeteskoma under våren 2020. Patienten hade kontinuerlig kontakt med psykiatrin mellan februari 2018 till våren 2020.

Logotyp för Region Kronoberg.

Fördröjd diagnos av lungcancer

19 oktober 2020

En lungförändring hos en patient skulle följas upp – men det gjordes aldrig. Två år senare hittades lungcancer hos patienten. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex...

Logotyp för Region Kronoberg.

Regionen anmäler brister i handläggning vid falltrauma

9 oktober 2020

En patient som kom in till akuten borde ha hanterats som en traumapatient då det fanns andra skador än enbart en höftfraktur. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och...

Logotyp för Region Kronoberg.

Försämrad rörlighet efter missad handledsskada

6 oktober 2020

En patient behandlades för en fraktur på strålbenet på ett av länets sjukhus, men att patienten även hade en skada i handleden missades. Region Kronoberg anmäler det inträffade enligt Lex Maria.