Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna.

Logotyp för Region Kronoberg.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...

Logotyp för Region Kronoberg.

Region Kronoberg anmäler försenad diagnos av blåscancer

22 april 2022

Diagnosen av blåscancer hos en patient försenades på grund av en felaktig första bedömning. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Marie.

Logotyp för Region Kronoberg.

Patient försämrades under lång väntan på akuten

19 april 2022

En patient som sökte vård akut på ett av länets sjukhus fick vänta länge på akutmottagningen, eftersom det rådde platsbrist på vårdavdelningen. Det gjorde att patienten blev akut försämrad. Region Kro...

Logotyp för Region Kronoberg.

Patient fick fel läkemedel – anmäls enligt Lex Maria

22 mars 2022

En patient som vårdades på intensivvårdsavdelningen på ett av länets sjukhus fick fel läkemedel vid en akutsituation. Patientens tillstånd försämrades på grund av detta och Region Kronoberg anmäler nu...

Logotyp för Region Kronoberg.

Uppföljande prover missades – anmäls enligt Lex Maria

22 februari 2022

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö gör två anmälningar till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) enligt Lex Maria på grund av missade uppföljningsprover.

Logotyp för Region Kronoberg.

Fördröjd diagnos och behandling av tarmvred – del av tunntarm behövde tas bort

14 februari 2022

En patient kom in på ett av länets sjukhus med tarmvred men operationen fördröjdes så att en del av tunntarmen inte gick att rädda. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Logotyp för Region Kronoberg.

Känd biverkan drabbade patient efter långvarig läkemedelsbehandling

11 februari 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan av en händelse där en patient behandlades med ett läkemedel mot benskörhet längre tid än rekommenderat och fick en fraktur i lårbenet.

Logotyp för Region Kronoberg.

Fingerskada åtgärdades sent och ledde till amputation

12 januari 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient skadade sin tumme och där korrekta åtgärder blev fördröjda.