Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna.

Bilden saknar en alternativtext.

Patient avled vid allvarlig lunginflammation

22 juni 2020

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient avled i samband med en allvarlig lunginflammation på ett av länets sjukhus.

Region Kronobergs logga

Patient inom psykiatrin tog sitt liv

11 juni 2020

En patient som genomgått en könskorrigerande operation tog kort därefter sitt liv. En utredning av det inträffade visar att det saknades en rutin för kommunikation mellan hemkliniken och den klinik so...

Bilden saknar en alternativtext.

Patient fick fel vätska vid dialysbehandling

12 maj 2020

En patient som vårdades på intensivvårdsavdelningen i november förra året behandlades med fel dialysvätska. Nu anmäler Region Kronoberg det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex...

Bilden saknar en alternativtext.

Provsvar efter operation dröjde 10 månader

15 april 2020

En cysta som opererades bort visade sig vara en så kallad borderlinetumör. Trots att det behövde utredas vidare blev svaret liggande i 10 månader utan åtgärd. Nu anmäler Region Kronoberg det inträffad...

Region Kronobergs logga

Region Kronoberg anmäler nervskada under operation

26 mars 2020

En patient opererade gallan på ett av länets sjukhus. Operationen blev långvarig och efteråt visade patienten tecken till nedsatt kraft i höger arm. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård...

Bilden saknar en alternativtext.

Missad kotfraktur anmäls enligt Lex Maria

20 mars 2020

Trots två besök hos läkare missades en fraktur på en ryggkota hos en patient. Nu anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Bilden saknar en alternativtext.

Patient fick läkemedel trots allergi

18 mars 2020

En patient på ett av länets sjukhus fick allergiska symtom av ett läkemedel. Patienten fick läkemedlet trots att allergin var angiven i journalen. Det inträffade anmäls nu till Inspektionen för vård o...

Bilden saknar en alternativtext.

Kvarglömd operationsduk i vagina anmäls enligt Lex Maria

17 mars 2020

En operationsduk blev kvar i vaginan på en kvinna i samband med efterförloppet till en förlossning på ett av länets sjukhus. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg.