Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna.

Logotyp för Region Kronoberg.

Tillfällig avstängning av blodflöde i samband med operation ledde till amputation

16 april 2021

En patient med svår diabetes genomgick en operation i ena foten. Rutinmässiga åtgärder under operationen ledde till nedsatt blodcirkulation i benet och i förlängningen till underbensamputation. Nu anm...

Logotyp för Region Kronoberg.

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö anmäler misshandel

29 mars 2021

I slutet av förra året blev en patient som vårdas vid rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö överfallen och misshandlad av en medpatient. Nu anmäler kliniken det inträffade enligt Lex Maria.

Logotyp för Region Kronoberg.

Regionen anmäler trolig hjärnskada efter hjärtstopp

26 mars 2021

En patient som vårdades i respirator på ett av länets sjukhus drabbades av hjärtstopp efter att luftvägstuben hamnat i felläge. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Logotyp för Region Kronoberg.

Medfödd höftledsluxation på barn diagnosticerades sent

18 mars 2021

En medfödd höftledsluxation upptäcktes inte förrän barnet var nästan tre år, trots flera läkarbesök. Nu anmäler Region Kronoberg den fördröjda diagnosen enligt Lex Maria.

Region Kronoberg anmäler smittspridning i sjukhusvården

2 februari 2021

Vid åtta tillfällen har utbrott av covid-19 ägt rum på vårdavdelningar på våra sjukhus. Region Kronoberg gör nu en samlad Lex Maria-anmälan av utbrotten där patienter har smittats av covid-19.

Logotyp för Region Kronoberg.

Gravid med bukskada togs inte emot som traumapatient

29 januari 2021

En gravid kvinna som blivit sparkad i magen av en häst bedömdes inte som traumapatient när hon kom in med ambulans till ett av länets sjukhus. Nu väljer Region Kronoberg att anmäla det inträffade enli...

Logotyp för Region Kronoberg.

Tekniskt problem tolkades som astmaanfall

21 december 2020

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där en patient i samband med en operation fick otillräckligt luftutbyte på ett av länets sjukhus.

Logotyp för Region Kronoberg.

Patient fick för hög dos av cytostatika

14 december 2020

En patient i cancerbehandling fick dubbel dos av cytostatika på ett av länets sjukhus. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.