Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna.

En ordförandeklubba på ett vitt bord.

Regionstyrelsen sammanträder den 12 oktober

11 oktober 2021

Den 12 oktober klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Det finns nu möjlighet för ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare att välja om man vill delta fysiskt eller digitalt.

Remiss av länstransportplan 2022–2033

1 oktober 2021

Vart fjärde år justeras och aktualitetsprövas landets länstransportplaner. Nu är tiden inne för en sådan prövning. Under perioden 17 september till 24 november är Länstransportplan för Kronobergs län...

Porträttbild med en skugga av en person i förgrunden.

Lena Hallengren besökte verksamheter med barnet i fokus

24 september 2021

Socialminister Lena Hallengren besökte Region Kronoberg under fredagen. Hon träffade representanter från flera verksamheter med barnet i fokus: En väg in, Barnahus och Barnens bästa gäller.

En ordförandeklubba på ett vitt bord.

Regionstyrelsen sammanträder den 21 september

20 september 2021

Den 21 september klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Här är några av dagens ärenden:

En ordförandeklubba på ett vitt bord.

Regionfullmäktige sammanträder den 8 september

6 september 2021

På onsdag sammanträder regionfullmäktige. Mötet direktsänds som vanligt på vår webbplats.

En ordförandeklubba på ett vitt bord.

Regionstyrelsen sammanträder den 24 augusti

23 augusti 2021

Den 24 augusti klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. På grund av rådande situation med covid-19 uppmanas samtliga ledamöter, ersättare och tjänstepersoner att delta digitalt.

Budget för 2022 beslutad i regionfullmäktige

16 juni 2021

Under fullmäktigesammanträdet den 15-16 juni togs beslut om budget för 2021 och flerårsplan 2023-2024. Fullmäktige röstade för alliansens förslag till budget.

En ordförandeklubba på ett vitt bord.

Budgetbeslut när regionfullmäktige sammanträder

14 juni 2021

Tisdag och onsdag den 15-16 juni sammanträder regionfullmäktige. Mötet direktsänds som vanligt på vår webbplats.