Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna.

Vita byggnadsklossar och en beige byggnadskloss.

Ny byggnad planeras på Ljungby lasarett

10 november 2020

I dag tog regionstyrelsen ett inriktningsbeslut om hur Ljungby lasarett ska byggas ut. Politikerna godtog också förslaget på att bygga en ny rättspsykiatrisk klinik och att hjälpa Småland Airport ekon...

Logotyp för Region Kronoberg.

Region Kronobergs budget för 2021 fastslogs vid regionfullmäktige

29 oktober 2020

Vid regionfullmäktiges sammanträde 28-29 oktober fastslogs alliansens förslag till budget 2021, med flerårsplan 2022-2023.

Logotyp för Region Kronoberg.

Budgetdebatt väntar på regionfullmäktige

27 oktober 2020

Regionfullmäktige sammanträder den 28-29 oktober.

En ordförandeklubba på ett vitt bord.

Regionstyrelsen sammanträder den 13 oktober

12 oktober 2020

Den 13 oktober klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Ledamöter som önskar kan vara med på distans. Här är några av dagens ärenden:

Flygfoto över Ljungby lasarett.

Inriktningsbeslut om rivning av delar av hus 1A i Ljungby

22 september 2020

Regionstyrelsen fattade under dagens sammanträde bland annat ett inriktningsbeslut om rivning av delar av hus 1A på Ljungby lasarett.

Bilden saknar en alternativtext.

Regionen lyser ut företagsstöd

18 september 2020

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd har beslutat att lysa ut en del av de regionala utjämningsmedlen (1:1) som företagsstöd. Stödet hanteras av Almi Företagspartner Kronoberg AB i form av utv...

En sjuksköterska och en patient. Patienten har ett plåster på armen.

Långsiktig ersättningsmodell ska underlätta för alla vårdcentraler i Kronoberg

15 september 2020

Samtliga politiska partier i Region Kronoberg har kommit överens om en ny ersättningsmodell för alla vårdcentraler i Kronoberg. Förutsättningarna kommer därmed inte förändras från år till år utan vård...

Bilden saknar en alternativtext.

Markköp klart för ny bussdepå

2 september 2020

Under onsdagens regionfullmäktige fattades beslut om köpet av två bolag och tillhörande fastigheter på Norremark i Växjö. Där ska en ny depå för elbussar byggas.