Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna.

Region Kronoberg har utforskat framtidens arbetsplats

16 september 2021

Hur är man en attraktiv arbetsgivare i en platsoberoende tid? Och vad är en attraktiv bostadsort? Det är två av de frågor som utforskats i studier om framtidens arbetsplats som Region Kronoberg varit...

Hållbar matproduktion för regional utveckling

15 september 2021

I veckan pågår MAT 2021 i Kronoberg. För Region Kronoberg handlar engagemanget i MAT om att ta ett helhetsgrepp på hållbar livsmedelsproduktion och hälsosam konsumtion. I år involveras matproducenter...

Innovationsveckan i Kronoberg

14 september 2021

Innovationsveckan är ett nationellt event för att uppmärksamma alla som utvecklar offentlig sektor.

Närbild på EU-flagga.

Fokus på innovation, hållbarhet, attraktivitet och samverkan i södra Östersjöprogrammet

9 september 2021

Arbetet med att ta fram det nya Södra Östersjöprogrammet har pågått i ett år och nu ska resultatet ut på offentlig konsultation, EU:s motsvarighet till remissrunda. Södra Östersjöprogrammet (Interreg...

Datorskärm med programmeringskod.

Ny satsning ska stärka den digitala spetskompetensen i Kronoberg

8 september 2021

En aktuell undersökning pekar på en akut brist på specifika kompetenser hos it- och industriföretag i Kronobergs län. Därför ska Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Epic teknikens hus analysera b...

Kartläggning av idéburen sektor i Kronobergs län

7 september 2021

I juni släppte Region Kronoberg en om rapport om idéburen sektor i länet. Rapporten, som är genomförd av NÄTVERKET – idéburen sektor Skåne, bygger på data från Statistiska centralbyrån (SCB) och ger e...

Kronobergs län har presenterat sitt elektrifieringslöfte

2 september 2021

Under onsdagen den 1 september höll Regeringskansliet, under ledning av Tomas Eneroth, infrastrukturminister, en presentationsträff där Kronobergs län fick möjlighet att presentera sitt elektrifiering...

Nytt regionalt företagsstöd för omställning

1 september 2021

Region Kronoberg initierar en ny insats för att stödja regionala företag som behöver ställa om sin verksamhet till följd av coronapandemin. Omställningscheckarna är framtagna för att stödja insatser i...