Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna.

Bilden saknar en alternativtext.

Fastighetsplanen utvecklas för nya sjukhuset

30 september 2020

I fastighetsplanen för det nya akutsjukhuset i Växjö har förutsättningarna för att bygga ett sjukhus på tomten i Räppe analyserats. Fastighetsplanen utgår från det inriktningsbeslut som togs i maj 201...

Bilden saknar en alternativtext.

Tyck till om förslaget på ny detaljplan för sjukhustomten

14 september 2020

Region Kronoberg planerar att bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö. Ett första förslag på ny detaljplan för tomten i Räppe är nu klart. Invånare, företag och myndigheter har möjlighet att lämna synpunkt...

Bilden saknar en alternativtext.

Stor uppslutning vid digital informationsträff om nya akutsjukhuset

29 juni 2020

Ett hundratal följde Region Kronobergs digitala informationsträff den 25 juni om det nya sjukhuset. Den som deltog fick en dagsfärsk uppdatering om bakgrund, nuläge och nästa steg för byggandet av ett...

Bilden saknar en alternativtext.

Nu har Region Kronoberg köpt hela tomten i Räppe

17 juni 2020

På regionfullmäktige den 17 juni fattades beslutet att köpa resterande del av tomten för det tänkta sjukhuset i Växjö av Växjö kommun. Det innebär att regionen har tillgång till den tomtyta som behövs...