Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna.

Extrainsatt regionfullmäktige om nytt akutsjukhus i Växjö

7 januari 2022

Den 10 januari hålls ett extrainsatt fullmäktige som ett kunskapsseminarium inför en av regionens viktigaste och största investeringar.

Underlaget för nytt akutsjukhus redo för politisk beredning

5 januari 2022

I samband med dagens politiska presidieberedning, presenterade regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) beslutsunderlaget för ett nytt akutsjukhus i Växjö för de politiska partierna.

Beslut om nya sjukhuset tas den 2 mars

14 december 2021

Tidplanen för beslut om ett nytt akutsjukhus i Växjö förskjuts med en månad. Detta för att beslutet ska hinna förankras ordentligt. Det gäller även investeringsbeslutet för utbyggnaden av Lasarettet L...

Det nya sjukhuset ska rymma 270 vårdplatser

19 november 2021

Efter dialog med berörda verksamheter har en enad ledning beslutat att 11 vårdavdelningar och 270 vårdplatser (inklusive IVA och neonatal) ska vara utgångspunkt i underlaget för beslut om nytt sjukhus...

Tre arkitektteam tävlar om att gestalta det nya akutsjukhuset i Växjö

22 september 2021

Nu har tre arkitektteam satt igång arbetet med att skapa gestaltningsförslag för det nya akutsjukhuset som eventuellt ska byggas i Växjö. I december kommer en jury att utse det vinnande förslaget.

Här är de prioriterade satsningarna på infrastruktur vid ett sjukhusbygge i Räppe

21 september 2021

En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Trafik och infrastruktur, nya sjukhuset i Växjö har genomförts och godkänts av Region Kronoberg, Växjö kommun och Trafikverket. Syftet med ÅVS:en är att beskriva, analysera...

Logotyp för Region Kronoberg.

Åtgärdsvalsstudie – för ett mer hållbart transportsystem

1 september 2021

En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Trafik och infrastruktur, nya sjukhuset i Växjö har genomförts av Region Kronoberg, Växjö kommun och Trafikverket. Syftet med ÅVS:en är att beskriva, analysera och rekommend...