Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna.

Två män som skriver under avtal.

Region Kronoberg och Skanska har skrivit under samarbetsavtal

13 april 2021

I dag skrev Skanska och Region Kronoberg under samarbetsavtalet om förberedande planeringsarbeten för det nya akutsjukhuset i Växjö. Undertecknade gjorde Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordföra...

Digitalt informationsmöte: Nytt Akutsjukhus i Växjö

8 april 2021

Vi vill hälsa dig välkommen till en digital informationsträff om nuläget och planerna framåt för det nya akutsjukhuset som planeras i Växjö.

Viktigt underlag klart för utveckling av vården och planering av nytt sjukhus

17 mars 2021

Region Kronoberg har samarbetat med konsultföretaget Sirona för att få en fördjupad bild av det framtida vårdbehovet och möjligheterna att utveckla vårdstruktur och arbetssätt. Nu har regionen tagit e...

Entreprenör klar för nytt akutsjukhus i Växjö

2 mars 2021

Region Kronoberg har utsett entreprenör för att bygga det nya akutsjukhuset, förutsatt att beslut tas i fullmäktige. Enligt tilldelningsbeslut den 2 mars 2021 är det Skanska Sverige AB som har tilldel...