Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna.

Bilden saknar en alternativtext.

Lägesrapport: Påtaglig smittspridning i delar av länet

23 oktober 2020

Just nu har vi ett fortsatt bekymmersamt läge i Kronoberg, med påtaglig smittspridning i vissa kommuner. Andelen positiva var förra veckan den näst högsta sedan vi började med allmän provtagning: 5,5...

En skylt med anvisningar om var infektionsmottagning, infektionsavdelning och vaccinationsmottagning ligger.

Ökning av inneliggande patienter med covid-19 – sjukhusen går upp i stabsläge

20 oktober 2020

De senaste dagarna har antalet inneliggande patienter med covid-19 ökat på regionens sjukhus. I fredags var det sju inneliggande patienter, i dag tisdag är antalet 18.

Bilden saknar en alternativtext.

Lägesrapport från Region Kronoberg 15 oktober

15 oktober 2020

Coronaläget i länet ser fortsatt bekymmersamt ut. Två personer har avlidit i sjukdomen de senaste sju dagarna och antalet intagna patienter har ökat.

Goldberg Variations - ternary patterns for insomnia Foto_Hugh Carswell

Statligt krisstöd till kulturlivet

14 oktober 2020

Regeringen har fattat beslut om ett krisstöd på 1,5 miljarder till svenskt kulturliv som ska fördelas i höst. Den största delen av krisstödet fördelas av Statens kulturråd, Filminstitutet, Konstnärsnä...

Bilden saknar en alternativtext.

Hushållskontakter till covid-19-positiva ska stanna hemma

13 oktober 2020

Nu införs förhållningsregler för hushållskontakter till patienter som testar positivt för covid-19. Det innebär att andra personer i hushållet betraktas som möjliga bärare av smitta. Efter positivt pr...

Bilden saknar en alternativtext.

Lägesrapport från Region Kronoberg 9 oktober

9 oktober 2020

I vecka 40 minskade andelen positiva för covid-19 bland de provtagna till 3,5 procent. 74 personer konstaterades ha covid-19. Denna vecka (41) tyder resultaten hittills på en liten ökning.

Två sjukhuspersonal i en operationssal.

Regionen satsar för att hantera uppskjutna operationer

5 oktober 2020

Region Kronoberg har beslutat att skjuta till medel för att ta hand om de operationer som skjutits upp i samband med coronapandemin. Detta innebär att patienter kommer att erbjudas vård i andra län, b...

Bilden saknar en alternativtext.

Lägesrapport från Region Kronoberg 2 oktober

2 oktober 2020

Precis som i flera andra regioner och på nationell nivå ökade antalet positiva för covid-19 förra veckan. 5,5 procent av de som testades var positiva under vecka 39, vilket motsvarar 112 fall.