Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna.

Region Kronobergs vårdcentraler, psykiatri, rehabilitering och habilitering erbjuder videobesök i första hand

20 januari 2022

För att minska risken för smittspridning i vården erbjuder verksamheterna inom primärvård, rehab och psykiatri videobesök i större omfattning. Regionen uppmanar invånarna att förbereda sig för videobe...

Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande, och Magnus Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande i Ljungby kommun.

Nära vård testas i Ljungby

13 januari 2022

Region Kronoberg och Ljungby kommun har undertecknat en avsiktsförklaring för god och nära vård för multisjuka och äldre. Nu inleds ett spännande utvecklingsarbete inom informationsdriven och digifysi...

Extrainsatt regionfullmäktige om nytt akutsjukhus i Växjö

7 januari 2022

Den 10 januari hålls ett extrainsatt fullmäktige som ett kunskapsseminarium inför en av regionens viktigaste och största investeringar.

Underlaget för nytt akutsjukhus redo för politisk beredning

5 januari 2022

I samband med dagens politiska presidieberedning, presenterade regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) beslutsunderlaget för ett nytt akutsjukhus i Växjö för de politiska partierna.

Antaget politiskt program och handlingsplan för vårdens viktiga omställningsresa till nära vård

22 december 2021

Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden antagit ett politiskt program för vårdens viktigaste omställningsresa för framtiden som handlar om att vården ska finns där invånarna behöver den – när invånarna beh...

Det nya sjukhuset ska rymma 270 vårdplatser

19 november 2021

Efter dialog med berörda verksamheter har en enad ledning beslutat att 11 vårdavdelningar och 270 vårdplatser (inklusive IVA och neonatal) ska vara utgångspunkt i underlaget för beslut om nytt sjukhus...

Slutrapport visar på stort intresse för digital vård

10 november 2021

Nu är slutrapporten för pilotprojektet med appen Min vård Kronoberg klar. Rapporten visar på ett stort intresse både internt och från patienter för att digitalisera hälso- och sjukvården. Flera framgå...

Digital operationsbekräftelse ger ökad patientsäkerhet

9 november 2021

Från och med vecka 45 skickas en digital behandlingsbekräftelse ut till alla som ska opereras i regionen. Där informeras patienten om väntetiden och har möjlighet att åberopa vårdgarantin om väntetide...