Nyheter

Här hittar du våra nyheter från de senaste 60 dagarna.

Prenumerera på våra nyheter via rss, öppnas i nytt fönster

Försenad diagnos av stroke

20 juni 2022

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patients symtom inte bedömts som misstänkt stroke på ett av länets sjukhus.

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...

Region Kronoberg anmäler försenad diagnos av blåscancer

22 april 2022

Diagnosen av blåscancer hos en patient försenades på grund av en felaktig första bedömning. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Marie.

Patient försämrades under lång väntan på akuten

19 april 2022

En patient som sökte vård akut på ett av länets sjukhus fick vänta länge på akutmottagningen, eftersom det rådde platsbrist på vårdavdelningen. Det gjorde att patienten blev akut försämrad. Region Kro...

Patient fick fel läkemedel – anmäls enligt Lex Maria

22 mars 2022

En patient som vårdades på intensivvårdsavdelningen på ett av länets sjukhus fick fel läkemedel vid en akutsituation. Patientens tillstånd försämrades på grund av detta och Region Kronoberg anmäler nu...

Uppföljande prover missades – anmäls enligt Lex Maria

22 februari 2022

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö gör två anmälningar till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) enligt Lex Maria på grund av missade uppföljningsprover.