1 december 2017

Mobil läkare till Markaryd

Markaryds kommun kommer ifrån början av nästa år att ha en mobil läkare. Den mobila läkaren heter Karl Ljungström och har tidigare arbetat som verksamhetschef på medicinkliniken i Ljungby och projektledare för Äldrehälsa Kronoberg.

Jag ser mycket fram emot att börja min nya tjänst som mobil läkare och jag ser det som en spännande utmaning efter mina dryga 5 år på medicinkliniken i Ljungby och 15 år på medicinkliniken i Växjö före det, säger Karl Ljungström.

Karl påbörjar tjänsten som mobil läkare i början på nästa år med ambition om att vara i gång helt i februari.

En av de största utmaningarna anser jag är att lämna den trygga sjukhusvärlden där allt finns till hands och allt går att göra, dygnet runt, alla veckans dagar.

Rekryteringsarbetet med att hitta en mobil läkare har varit mycket tidskrävande med tanke på tjänstens komplexitet. Tjänsten som mobil läkare innebär att patienter erbjuds hembesök som ett alternativ där mobila läkaren blir spindel i nätet i den äldres vård tillsammans med hemsjukvården. Som mobil läkare arbetar man nära patienten, kommunal hemsjukvård, vårdcentral och sjukhus.

Det här arbetssättet som utvecklats i Ljungby av Kjell Petersson tillsammans med hemsjukvården är framtiden, det kommer att revolutionera hur vi ser på avancerad sjukvård i stort, inte bara för de äldre.

Uppskattad verksamhet

Mobil läkare är en mycket uppskattat verksamhet i Ljungby kommun sedan 8 år. Arbetssättet för den mobila läkaren i Kronoberg skiljer sig från andra delar av landet genom det täta samarbetet med kommunens sjuksköterskor.

Ett av fyra fokusområden

Mobil läkare har varit ett av projektet Äldrehälsas fyra fokusområden där ett mål har varit att utöka mobil läkare till Älmhult och Markaryd. Syftet med Mobil läkare är att utveckla konceptet mobil läkare för att skapa kontinuitet och trygghet för den äldre. Ge nödvändigt läkarstöd till kommunens hemsjukvård och därmed skapa förutsättningar för vård i hemmet om så önskas.

Karl Ljungström kommer att fortsätta att vara projektledare för Äldrehälsa Kronoberg på halvtid tillsammans med Nihad Hodzic, Ljungby kommun och Lone Larsen utvecklingsledare Region Kronoberg

Projekttiden är satt till slutet av år 2019. De mest sjuka äldre och deras anhöriga skall då vara helt trygga med att de får den hjälp och vård de behöver och på det sätt de behöver den. Kommunikationen och samarbetet mellan organisationerna kommer fungera som att det var en gemensam organisation och tilliten mellan de olika delarna är fullständig. Projektet har varit personcentrerat från starten år 2016.