20 december 2017

Rapport om koppling mellan sociala aspekter och transportplanering

Rapporten ”Jämställdhet och jämlikhet i Kronobergs transportplanering: Nulägesbeskrivning” beskriver kopplingen mellan sociala perspektiv och transportplanering i Kronoberg.

Konsultföretaget Trivector har fått i uppdrag av Region Kronoberg att delta som experter i satsningen ”Jämställd regional tillväxt”, ett regeringsuppdrag finansierat via Tillväxtverket. En del i satsningen handlar om att inkludera jämställdhet och andra sociala aspekter tidigt i transportinfrastruktur- och kollektivtrafikplaneringen. För att kunna genomföra satsningen behövs verktyg, metoder och kompetens, vilka nulägesbeskrivningen bidragit med. Rapporten har bland annat kartlagt människors resvanor och hur dessa skiljer sig mellan olika grupper (ålder, kön, etnicitet m.m.).  Den lyfter också faktorer som är viktiga att beakta då konsekvensbedömningar utifrån jämställdhet och jämlikhet ska göras. Nästa steg i Region Kronobergs arbete är att utarbeta en konkret arbetsmetod för att inkludera sociala aspekter i den regionala transportplaneringen. 

Rapport om koppling mellan sociala aspekter och transportplanering (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Elsa Anderman

Verksamhetsutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 86

Relaterade nyheter

Årets kompetensförsörjningsrapport – dessa är Kronobergs bristyrken

24 maj 2022

Varje år publicerar Region Kronoberg en kompetensförsörjningsrapport som beskriver aktuell utveckling av länets kompetensförsörjning samt hur behovet av olika kompetenser kommer att se ut i framtiden.

Små besökare med stora drömmar på Yrkes-SM

12 maj 2022

Drygt 100 förskolebarn har fått besöka Yrkes-SM för att lära sig mer om olika yrken. Barnen har fått öva på hjärt- och lungkompressioner hos undersköterskorna, göra marsipanfigurer hos bagarna, titta...

Regionen välkomnar Linnéuniversitetets studenter att stanna

9 maj 2022

Linnéuniversitetet, Region Kalmar län och Region Kronoberg vill bjuda in Linnéuniversitetets studenter att stanna kvar efter avslutade studier. Nu gör vi gemensam sak i en kampanj som ska väcka nyfike...

Prins Carl Philip besöker Yrkes-SM i Växjö

6 maj 2022

H.K.H. Prins Carl Philip kommer till Växjö när Yrkes-SM inleds den 10 maj. Prinsen kommer guidas omkring på evenemangsområdet och möta såväl tävlande som branschrepresentanter.