12 september 2019

Nu startar funktionen ePed i Cambio Cosmic

ePed står för Erfarenhet- och evidensbaserad databas för läkemedel till barn och är en nationell kunskapskälla. I ePed ingår rimlighetskontroll och läkemedelsinstruktioner som ger stöd vid ordination, iordningställande och administrering av läkemedel till barn.

Barn- och ungdomsklinikens läkemedels-PM och mallarna i Cambio Cosmic bygger på dessa instruktioner, de innehåller förutom doseringsinformation även spädning och annan tilläggsinformation. Se instruktion i länken nedan. Film i eLearning finns under Hjälp i Cambio Cosmic.

Barn- och ungdomskliniken startar den 16 september, och övriga enheter i Regionen i veckan efter.

Lathund ePed rimlighetskontroll

Relaterade nyheter

Utökad yrkeskod för Pascal

9 januari 2020

För att kunna använda Pascal behöver alla ej legitimerade läkare och ej legitimerad personal som förbereder och hanterar dospatientuppgifter, en speciell utökad yrkeskod. Denna behövs utöver SITHS-kor...

Patientförväxling i Cosmic

2 december 2019

Det har funnits ett fel gällande patientförväxling i vårddokumentation.

Instruktion för influensaregistrering i Cosmic

14 november 2019

Uppdaterad 18/11. Nu finns en uppdaterad instruktion om hur du registrerar influensavaccinationer i Cosmic.

Planerat driftavbrott i Cosmic fredag-lördag

4 november 2019

Cosmic kommer att uppgraderas under fredag-lördag. Detta leder till ett planerat driftavbrott. Den beräknade tiden för driftavbrottet är fredag 8 november kl 20.30 till lördag 9 november kl 13.00.