7 januari 2019

Ny invånarkampanj om Region Kronobergs arbete för en hyroberoende vård

Nu startar Region Kronoberg en ny informationskampanj för att sprida kunskap om satsningen och uppmärksamma att regionen fortsätter det målmedvetna arbetet för att bli hyroberoende med full kraft.

Informationssatsningen som inledde hyroberoendearbetet 2017 togs emot väl av både invånare och personal, som visat stor förståelse och stort engagemang. Nu vänder sig regionen till invånarna i en ny utåtriktad kampanj för att förmedla att satsningen fortsätter.

Vi är alla eniga om målet. Vi gör det här för att alla i Kronoberg ska kunna få en god hälso- och sjukvård även i framtiden. Vi gör det också för att vårdpersonalen i Region Kronoberg ska få en bättre arbetsmiljö, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

 Regionen har inte nått målet att vara hyroberoende än, men rör sig tydligt i rätt riktning. Idag anlitar man hyrpersonal i mindre omfattning och totalt har hyrkostnaderna minskat med cirka 30 miljoner kronor.

Utfasningen kommer även fortsättningsvis vara märkbar i delar av vården, både för patienter och personal – framförallt på vårdcentralerna. Men mitt tydliga budskap är att vi kommer fortsätta vårt ihärdiga arbete tills att vi är hyroberoende, men det är viktigt att vi gör det på ett sätt som är säkert och tryggt för patienterna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilson.

Satsningen fortsätter även nationellt, där samtliga regioner och landsting samarbetar för en hyroberoende vård med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Mycket har hänt

Sedan start har verksamheterna inom hälso- och sjukvården jobbat fokuserat med utmaningen. Det har bland annat lett till insatser för att öka attraktionskraft och skapa trivsel. Det har också inneburit ökat samarbete och förändrade arbetssätt, till exempel inom och mellan vårdcentraler.

Samtidigt har flera stora satsningar genomförts. Bland annat erbjuds fler utbildningsplatser på sjuksköterskeutbildningen och regionen tar emot betydligt fler AT- och ST- läkare. Och prognosen framåt är god. Även om flera av satsningarna är långsiktiga, kommer vi kunna se tydliga resultat redan under 2019. 

Under 2019 tar cirka 90 sjuksköterskor examen från Linnéuniversitetets sjuksköterskeutbildning och året efter betydligt fler. Till sommaren har vi även 40 färdiga specialistsjuksköterskor som kommer tillbaka till oss med förstärkt kompetens. Och våra vårdcentraler har just nu cirka 50 ST-läkare på plats, vilket är betydligt fler än vad vi haft historiskt, berättar hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson.

Exempel på långsiktiga satsningar

  • Från 60 till 80 utbildningsplatser på sjuksköterskeutbildningen per termin, varav 15 platser i Ljungby
  • Vidareutbildning till specialistsjuksköterska med lön – från 40 till 60 utbildningstjänster
  • Ökat antal AT- och ST-tjänster
  • Lönesatsning på läkare i primärvård, sjuksköterskor och barnmorskor
  • Lägre veckoarbetstid för kombinerat dag- och nattarbete 
  • Höjd ersättning med 60 procent för arbete på obekväm arbetstid
  • Tvåårigt utvecklingsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor

Mer om kampanjen och hyroberoendesatsningen

 

Stefan Silvander Ahlrik

Säkerhetsstrateg

Risk- och kriskommunikation, krisberedskap, civilt försvar

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 94 43, 0767-20 78 40

Kontakt