”En patient frågade mig om jag precis kom från månen”, berättar Mahmud Suwan och skrattar till.

11 maj 2020

Från dörr till dörr i coronabil

Under två veckors tid har serviceresors tre coronabilar transporterat 69 patienter mellan deras hem och vården. Detta har avlastat ambulansen i deras arbete i att prioritera mer vårdkrävande transporter.

Det har fungerat bra. Men det är viktigt att vara extremt försiktig för att skydda både mig själv och patienterna, säger Mahmud Suwan, en av förarna till coronabilarna.

Efter påskhelgen meddelade ambulansen att det fanns ett behov av avlastning, då de inte hann köra alla transporter som efterfrågades på grund av covid-19. Region Kronoberg följde då konceptet som flera andra regioner redan satt igång och införde coronabilar i både Ljungby och Växjö.

Det är både misstänkt och konstaterat smittade coronapatienter som kan boka transport. Och då får patienten skjuts från sin dörr till den dörr där vården tar vid eller tvärtom, berättar Mahmud Suwan.

Förarnas skyddsutrustning

Med tanke på vilka patienter som bilarna kör har förarna utbildats via smittskydd, fått tillgång till skyddsutrustning och möjligheten att sanera bilarna vid ambulanstvätten vid respektive sjukhus.

Det viktigaste är att hålla patienten långt bak i bilen, alltid ha skyddsutrustningen på sig och att sanera bilen noggrant efter varje patient, säger Mahmud Suwan.

När coronabilarna hämtar upp möts patienten av en förare i full mundering. Och skyddsutrustningen är densamma som vårdpersonal har vid viss kontakt med cornonapatienter – visir, förkläde och handskar.

Ofta verkar patienterna tycka det är lite pinsamt att jag har skyddsutrustningen på mig. Men efter att de har fått förklaringen att det handlar om att minska smittspridning, förstår de alltid, berättar Mahmud Suwan.

Komplement till ambulans

Coronabilarna är rampfordon, avsedda att enbart köra en patient åt gången, en patient som antingen är rullstolsburen eller sittande, mellan hemmet och vården (eller tvärtom). Och det är enbart när det är absolut nödvändigt som patienten får ha en följeslagare med sig.

Är patienten i större vårdbehov och inte kan åka ensam bak i bilen så är det ambulansen som gäller, eftersom förarna inte har vårdutbildning, säger Johan Sjöblom, trafikplanerare på serviceresor.

  • Antal rampfordon: Två i Växjö och ett i Ljungby
  • Tider för transport: Vardagar kl. 8-19 och helgdagar kl. 8-18 (övrig tid kör ambulansen, som också kör liggande transporter)
  • Antal patienter: En - sittande eller rullstolsburen

Relaterade nyheter

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...