4 april 2022

Fjärde dos vaccin erbjuds till personer över 65 år

Region Kronoberg erbjuder nu en fjärde dos (andra påfyllnadsdos) vaccin mot covid-19 till personer som är 65 år och äldre. Den andra påfyllnadsdosen kan ges tidigast fyra månader efter dos tre.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som är 65 år och äldre erbjuds en andra påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Smittspridningen fortgår i Sverige och ökar i delar av Europa. Fler har nytta av ett ökat skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19.

Immunförsvarets förmåga att reagera på vaccinationen, och bygga upp ett långvarigt skydd, avtar med stigande ålder.

Skyddet avtar efter fyra månader och en fjärde dos stärker skyddet, det är därför viktigt att de som löper störst risk för allvarlig sjukdom tar en andra påfyllnadsdos, säger Marie Jadner, vaccinationssamordnare i Region Kronoberg.

Region Kronoberg skickar i veckan ut ett brev till invånare som är födda 1943–1957 med information om erbjudandet om en fjärde dos vaccin. Brevet skickas digitalt till invånare som har digital brevlåda, och med vanlig post till övriga. Det går bra att boka tid innan brevet har kommit fram, vårdcentralernas bokningssystem uppdateras under veckan.  

Vaccinationen sker på valfri vårdcentral i länet. I första hand ska man boka tid genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se. För att logga in på 1177.se behöver man ha ett svenskt personnummer och en e-legitimation, antingen Bank-id eller Freja e-id Plus. För att få hjälp med att boka tid går det bra att ringa 0470-58 60 00.

Läs mer och boka tid via 1177.se, öppnas i nytt fönster

Dos fyra till personer födda 1957 eller tidigare kan ges tidigast fyra månader efter dos tre. Personer som är 18–64 år med måttlig till allvarlig immunbrist erbjuds också en ny påfyllnadsdos. Dessa personer kommer att få ett brev från sin vårdenhet med mer information.

Relaterade nyheter

Bild- och funktionsmedicin (röntgen, klinisk fysiologi och mammografi) byter IT-stöd 20 september

19 augusti 2022

Den 20 september byter bild- och funktionsmedicin IT-stöd för hantering av remisser, utlåtanden och bilder. Systemet levereras av Sectra och kommer att vara det primära arbetsverktyget inom röntgen, m...

Enkät visar på stora utmaningar kring ungas hälsa

1 juni 2022

Den 23 maj presenterades resultatet från en enkätundersökning bland barn och ungdomar i länet på Växjö konserthus. Enkäten har genomförts sedan 2003 och utvecklingen över tid var i fokus på konferense...

Dubbla flöden tas bort i akutvården

31 maj 2022

Patienter med förkylningssymtom som söker akut vård kommer inte längre att isoleras på akutmottagningarna. De dubbla flöden som varit på plats under coronapandemin tas nu bort.

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...

Uppsving för regionens forskningsarbete

17 maj 2022

Nu är regionens forskningsbokslut för 2021 sammanställt. Resultatet visar på en mycket god utveckling med de högsta talen sedan mätningen började för fem år sedan, till exempel fler forskande medarbet...

Arbetet för god och nära vård har fått medel från Familjen Kamprads stiftelse

17 maj 2022

Familjen Kamprads stiftelse bidrar med 3 500 000 kronor till det pilotprojekt som Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungby inlett kring god och nära vård.

Nyhetsbrev maj från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 maj 2022

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.