Ukrainas flagga.

4 april 2022

Mobila team erbjuder flyktingar från Ukraina hälsoundersökning

Ukrainska flyktingar i Kronobergs län erbjuds en kostnadsfri hälsoundersökning samt vaccination mot covid-19 via mobila team. Teamen kommer att besöka olika platser i länet där flyktingar befinner sig, samt möta ukrainska flyktingar på plats på Migrationsverket i Växjö.

Alla flyktingar som kommer till Sverige ska erbjudas en hälsoundersökning för att uppmärksamma eventuell ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder, samt för att informera om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård och tandvård.

För att möta flyktingvågen från Ukraina väljer Region Kronoberg att samordna hälsoundersökningar och vaccination mot covid-19 med hjälp av mobila team.

Vi kommer täcka hela länet genom att finnas på olika ställen vid olika tidpunkter. Ett team kommer att finnas på plats på Migrationsverket i Växjö två dagar i veckan för att möta de flyktingar som söker sig dit. I samband med registrering erbjuds vaccinering och tid för hälsoundersökning, säger Yvonne Hellsten som är verksamhetschef för Samordningsenheten.  

De mobila teamen påbörjar sitt arbete under vecka 14 och planeringen görs löpande utifrån behov. 

Telefonnummer för att boka tid 

Region Kronoberg har öppnat ett telefonnummer dit flyktingar eller personer i deras närhet kan höra av sig för att boka tid för en hälsoundersökning och/eller vaccination. Man får lämna sitt telefonnummer och får en bokad tid för återuppringning samma dag. Personerna som bemannar telefonnumret talar svenska och engelska.

Telefonnummer: 0470-52 39 00

Det går också bra att mejla: samordning@kronoberg.se

Relaterade nyheter

Bild- och funktionsmedicin (röntgen, klinisk fysiologi och mammografi) byter IT-stöd 20 september

19 augusti 2022

Den 20 september byter bild- och funktionsmedicin IT-stöd för hantering av remisser, utlåtanden och bilder. Systemet levereras av Sectra och kommer att vara det primära arbetsverktyget inom röntgen, m...

Enkät visar på stora utmaningar kring ungas hälsa

1 juni 2022

Den 23 maj presenterades resultatet från en enkätundersökning bland barn och ungdomar i länet på Växjö konserthus. Enkäten har genomförts sedan 2003 och utvecklingen över tid var i fokus på konferense...

Dubbla flöden tas bort i akutvården

31 maj 2022

Patienter med förkylningssymtom som söker akut vård kommer inte längre att isoleras på akutmottagningarna. De dubbla flöden som varit på plats under coronapandemin tas nu bort.

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...

Uppsving för regionens forskningsarbete

17 maj 2022

Nu är regionens forskningsbokslut för 2021 sammanställt. Resultatet visar på en mycket god utveckling med de högsta talen sedan mätningen började för fem år sedan, till exempel fler forskande medarbet...

Arbetet för god och nära vård har fått medel från Familjen Kamprads stiftelse

17 maj 2022

Familjen Kamprads stiftelse bidrar med 3 500 000 kronor till det pilotprojekt som Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungby inlett kring god och nära vård.

Nyhetsbrev maj från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 maj 2022

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.