7 april 2022

Region Kronoberg är med och arrangerar internationell vård- och omsorgskonferens

Den 20 - 22 juni 2022 äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Göteborg.

Konferensen har funnits sedan 1996 och brukar locka omkring 3000 besökare från ett 70-tal länder. Konferensen är en mötesplats för forskare, experter, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare, patienter och närstående, med det gemensamma målet att utveckla och förbättra vård och omsorg.

Inom vården står vi alla med liknande utmaningar, inte bara i Sverige utan även i andra länder. Att så många deltagare från olika professioner kan mötas ger oss alla en stor möjlighet till kunskapsutbyte för att vården ska bli ännu bättre, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Creating tomorrow today

Temat för konferensen i Göteborg är ”Creating tomorrow today: how does quality improvement shape the 'new normal'?”, vilket kommer att genomsyra de olika temaspåren. Förutom de återkommande temaspåren har i år ytterligare ett spår lagts till, på svenskt initiativ – Integrated care/Nära vård.

This matters to me! En upplevelsedag med Region Kronoberg på plats i Göteborg

Under den första konferensdagen, den 20 juni, läggs ett stort fokus vid de vård- och omsorgsfrågor som är aktuella i Sverige.

Den här dagen kommer Region Kronoberg att visa upp goda exempel från vårdens utvecklingsarbeten i olika verksamheter. Konferensdeltagarna kommer att kunna ta del av seminarier, posterutställningar, presentationer och dialoger med medarbetare och patienter.

Jag är stolt över att vi får möjligheten att visa upp många goda exempel på kvalitetsarbeten från vår egen region på konferensens första dag. Internationellt kända experters budskap om behov av strategisk systemförändring varvas med goda exempel på vardagsnära förbättringsarbeten som man direkt kan ta med hem och omsätta i den egna verksamheten. På konferensen kommer också patienters röster och bidrag till förbättringar vara mycket tongivande – så viktigt och spännande, säger Ingeborg Franzén, utvecklingsdirektör.

Vilka står bakom konferensen?

Konferensen arrangeras av den oberoende ideella organisationen IHI, Institute for Healthcare Improvement, och den världsomspännande kunskapsorganisationen BMJ, bland annat utgivare av British Medical Journal.

Svenska arrangörer är Region Kronoberg, Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Läs mer om konferensen och ta del av hela programmet här, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Ingeborg Franzén

Utvecklingsdirektör

Bodil Edvardsson

Utbildningsledare

Relaterade nyheter

Bild- och funktionsmedicin (röntgen, klinisk fysiologi och mammografi) byter IT-stöd 20 september

19 augusti 2022

Den 20 september byter bild- och funktionsmedicin IT-stöd för hantering av remisser, utlåtanden och bilder. Systemet levereras av Sectra och kommer att vara det primära arbetsverktyget inom röntgen, m...

Enkät visar på stora utmaningar kring ungas hälsa

1 juni 2022

Den 23 maj presenterades resultatet från en enkätundersökning bland barn och ungdomar i länet på Växjö konserthus. Enkäten har genomförts sedan 2003 och utvecklingen över tid var i fokus på konferense...

Dubbla flöden tas bort i akutvården

31 maj 2022

Patienter med förkylningssymtom som söker akut vård kommer inte längre att isoleras på akutmottagningarna. De dubbla flöden som varit på plats under coronapandemin tas nu bort.

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...

Uppsving för regionens forskningsarbete

17 maj 2022

Nu är regionens forskningsbokslut för 2021 sammanställt. Resultatet visar på en mycket god utveckling med de högsta talen sedan mätningen började för fem år sedan, till exempel fler forskande medarbet...

Arbetet för god och nära vård har fått medel från Familjen Kamprads stiftelse

17 maj 2022

Familjen Kamprads stiftelse bidrar med 3 500 000 kronor till det pilotprojekt som Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungby inlett kring god och nära vård.

Nyhetsbrev maj från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 maj 2022

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.