2 mars 2022

Region Kronoberg kan bistå Ukraina med ambulans

Region Kronoberg har fått en förfrågan från Socialstyrelsen om möjligheten att bistå med ambulanser till Ukraina. En inventering, som gjorts i enlighet med regionens plan för utrangering av ambulanser, visar att Region Kronoberg kan bistå med en ambulans.

Region Kronoberg har med anledning av kriget i Ukraina startat en lägesanalysgrupp, som bland annat inventerat vilka möjligheter vi har att bistå Ukraina med olika former av material. Detta görs i samarbete med Socialstyrelsen, som genomför en nationell inventering och samordnar stödet från Sveriges regioner.

Region Kronoberg kommer att bidra med olika typer av material, till exempel läkemedel. Vi har dessutom fått frågan från Socialstyrelsen om möjligheten att bidra med ambulanser. Ambulanssjukvården har i sin genomgång kommit fram till att Region Kronoberg kan bistå med en ambulans.  

Det känns väldigt bra att vi snabbt kan hjälpa Ukrainas folk med sjukvårdsmaterial, de utkämpar en strid för demokratin i Europa och behöver vårt stöd, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Inom Region Kronoberg är det brukligt att ambulanser rullar minst 30 000 mil eller mer innan de säljs. De ambulanser som inte bedöms vara i ett tillräckligt gott skick för att rulla aktivt som akutambulanser avvecklas. I ett första skede blir de så kallade reservambulanser, innan de slutligen utrangeras från regionens ambulansflotta.

 

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

Relaterade nyheter

Region Kronoberg är med och arrangerar internationell vård- och omsorgskonferens

7 april 2022

Den 20 - 22 juni 2022 äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Göteborg.

Nyhetsbrev april från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

6 april 2022

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Mobila team erbjuder flyktingar från Ukraina hälsoundersökning

4 april 2022

Ukrainska flyktingar i Kronobergs län erbjuds en kostnadsfri hälsoundersökning samt vaccination mot covid-19 via mobila team. Teamen kommer att besöka olika platser i länet där flyktingar befinner sig...

Fjärde dos vaccin erbjuds till personer över 65 år

4 april 2022

Region Kronoberg erbjuder nu en fjärde dos (andra påfyllnadsdos) vaccin mot covid-19 till personer som är 65 år och äldre. Den andra påfyllnadsdosen kan ges tidigast fyra månader efter dos tre.

Nu ändrar vi perspektiv – för att komma närmare dig!

4 april 2022

Nästa gång du söker vård kanske den känns lite närmare. Vi ställer nämligen om till något som kallas nära vård – ett steg i taget.

Vårdcentralerna tar över vaccinationen mot covid-19

1 april 2022

Från och med måndag den 4 april sker vaccination mot covid-19 endast på länets vårdcentraler. De externa vaccinatörernas uppdrag har avslutats.

Extra AT-tjänster för läkare i Ljungby i år

31 mars 2022

Region Kronoberg utökar AT-tjänsterna för blivande legitimerade läkare från 36 till 38. Anledningen är främst ovanligt många bra sökande till tjänsterna i Ljungby.

Patient fick fel läkemedel – anmäls enligt Lex Maria

22 mars 2022

En patient som vårdades på intensivvårdsavdelningen på ett av länets sjukhus fick fel läkemedel vid en akutsituation. Patientens tillstånd försämrades på grund av detta och Region Kronoberg anmäler nu...

Ny utbildning på Grimslövs folkhögskola möter skriande behov från besöksnäringen

21 mars 2022

I höst startar Grimslövs folkhögskola en helt ny utbildning till hotell- och konferensvärd. Utbildningen är unik i sitt slag och väldigt efterlängtad.

Lägesrapport: Lättillgänglig vaccination uppskattad av invånarna

18 mars 2022

Det har funnits många tillfällen att passa på att vaccinera sig mot covid-19 i länet under den nationella vaccinationsveckan. De allra flesta som vaccinerat sig har tagit dos 3 och dos 4.