1 april 2022

Vårdcentralerna tar över vaccinationen mot covid-19

Från och med måndag den 4 april sker vaccination mot covid-19 endast på länets vårdcentraler. De externa vaccinatörernas uppdrag har avslutats.

I nuläget har Region Kronoberg tillräcklig egen kapacitet för att genomföra de vaccinationer som är aktuella.

De externa leverantörerna började vaccinera för ett år sedan, när vaccinationstrycket var som störst. Deras insatser har varit nödvändiga för att nå en hög vaccinationstäckning i länet utan att belasta våra egna verksamheter allt för hårt, säger Marie Jadner, vaccinationssamordnare i Region Kronoberg.

Boka tid för vaccination på någon av länets vårdcentraler

Du kan boka tid för vaccination på någon av länets vårdcentraler. I första hand ska du boka tid genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se. För att logga in på 1177.se behöver du ha ett svenskt personnummer och en e-legitimation, antingen BankID eller Freja eID Plus.

Har du inte tillgång till digitala verktyg, svenskt personnummer eller har svårighet med språket, kan du ringa 0470-58 60 00 och få hjälp att boka en tid.

Vaccination för barn som fyllt 12 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn som fyllt 12 år vaccinerar sig mot covid-19.

Vi vill påminna vårdnadshavare om att barn kan vaccinera sig från den dagen de fyllt 12 år och att vaccinationen numera sker på någon av länets vårdcentraler, säger Marie Jadner.

Barn under 18 år behöver ta med sig en samtyckesblankett vid vaccinationstillfället. Blanketten ska vara undertecknad av samtliga vårdnadshavare. Samtyckesblanketten finns att skriva ut på 1177.se.

Covid-19 inte längre allmänfarlig och samhällsfarlig

Den 1 april klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, enligt Folkhälsomyndigheten. Men det är fortfarande en farlig sjukdom och rekommendationen att vaccinera sig gäller fortsatt.

Patienter som vårdas på sjukhus, brukare inom kommunal omsorg samt personal inom vård och omsorg ska fortfarande provtas och smittspåras.

Vaccinationsbevis – för dig som är vaccinerad

Vaccinationsbeviset är giltigt i 365 dagar. Du som är 18 år eller äldre och är vaccinerad med två doser behöver ta en påfyllnadsdos senast 270 dagar efter dos två för att vaccinationsbeviset fortsatt ska gälla.

Relaterade nyheter

Dubbla flöden tas bort i akutvården

31 maj 2022

Patienter med förkylningssymtom som söker akut vård kommer inte längre att isoleras på akutmottagningarna. De dubbla flöden som varit på plats under coronapandemin tas nu bort.

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...

Uppsving för regionens forskningsarbete

17 maj 2022

Nu är regionens forskningsbokslut för 2021 sammanställt. Resultatet visar på en mycket god utveckling med de högsta talen sedan mätningen började för fem år sedan, till exempel fler forskande medarbet...

Arbetet för god och nära vård har fått medel från Familjen Kamprads stiftelse

17 maj 2022

Familjen Kamprads stiftelse bidrar med 3 500 000 kronor till det pilotprojekt som Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungby inlett kring god och nära vård.

Besöksrekord på Yrkes-SM i Växjö

12 maj 2022

Yrkes-SM i Växjö har slagit alla tidigare besöksrekord. Totalt har evenemanget haft 22 403 besökare under de tre tävlingsdagarna. Drygt 80 procent av Kronobergs högstadieelever har varit på plats för...

Coronabilen firades ut efter 741 dagar

10 maj 2022

Efter över två år och 2 000 resor avvecklades coronabilen i Region Kronoberg den sista april. Den firades ut med alkoholfri cider och blåbärstårta.

Cellprovsvecka i Kronoberg

9 maj 2022

Nästa vecka (vecka 20) uppmärksammar Region Kronoberg cellprovsveckan för att få fler kvinnor att lämna cellprov när man får sin kallelse.