Flera personer stiger på en buss mot flygplatsen Öjaby.
Foto: Mats Samuelsson

Länstrafiken Kronoberg

Länstrafiken Kronoberg ansvarar för att upphandla den regionala och lokala kollektivtrafiken på tåg och bussar, färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar i länet. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun.

Länstrafiken Kronobergs kostnadsomslutning uppgick 2021 till 887 miljoner kronor. Under 2021 genomfördes cirka 7,2 miljoner resor, varav 5,6 i linjetrafiken. Den linjelagda busstrafiken är den största delen av verksamheten och består av både regiontrafik och stadstrafik. Ungefär hälften av länstrafikens intäkter kommer från biljettintäkter och resten är skattemedel från Region Kronoberg.

Verksamheten omfattar

  • Linjelagd busstrafik i hela länet
  • Skolskjuts i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
  • Färdtjänsthandläggning för Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
  • Färdtjänst i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
  • Sjukresor i Kronobergs län
  • Kompletteringstrafik i Markaryds och Älmhults kommun
  • Närtrafik i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
  • Öresundståg, Krösatåg och Pågatåg

Länstrafiken kör inte själv bussar och tåg, utan all trafik utförs av fristående trafikföretag och upphandlas i konkurrens. Sammanlagt har vi två entreprenörer på tågsidan och 41 entreprenörer som kör linjetrafik/skolskjuts/serviceresor. Vi har i dagsläget upphandlat 428 fordon, varav 170 av dem kör i linjetrafik. De två största entreprenörerna är Bergkvarabuss och Grimslövsbuss.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2022