Bilden saknar en alternativtext.

2. En plats att vilja leva och bo på

Den andra prioriteringen handlar om göra länet mer attraktivt genom att utveckla former för ökad delaktighet och en aktiv fritid för alla, oavsett kön, ålder, bakgrund med mera. Dels handlar det om människor som bor här och det som får dem att trivas, och dels handlar det om att attrahera kompetenser, besökare och inflyttare. För att nå dit behöver alla vara med i förändringsarbetet. Det innebär att arbeta mer strategiskt med inkludering och möjlighet till en aktiv fritid.

Insatsområde: skapa ett mer levande offentligt rum som arena för kultur, aktivitet och evenemang

  • Stärkta villkor för professionella kulturskapare och konstnärer
  • Skapa förutsättningar för kultur och evenemang på mindre orter
  • Stärk kultur- och evenemangsutbudet i länets större arbetsmarknadsregioner
  • Stärk Kronobergs varumärke

Insatsområde: Skapa förutsättningar för stärkt delaktighet och social sammanhållning

  • Möjliggör en ökad involvering och aktivt medskapande i samhällsutmaningen
  • Stödja föreningslivet för att skapa fler sociala mötesplatser och nyttjande av kultur och friluftsliv.

 Kontaktperson för prioritering 

Emelie Johansson

Regional utvecklingssamordnare kultur

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470583058

Senast uppdaterad: 3 juli 2019