Bilden saknar en alternativtext.

4. Utveckla kompetensförsörjningen och en god och jämlik hälsa

Den fjärde prioriteringen handlar om Kronobergs invånare som dess främsta resurser. Att ta tillvara på och öka människors kunskaper och färdigheter genom hela livet. Det handlar också om att arbeta för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Människorna som bor och verkar här utgör regionens humankapital och det är genom att utveckla detta som vi skapar förutsättningar för hållbar tillväxt och förnyelse.

Insatsområde: skapa bättre förutsättningar för en god och jämlik hälsa

 • Främja goda uppväxtvillkor hos barn och unga och motverka studieavhopp.
 • Främja psykisk hälsa.
 • Främja goda levnadsvanor med särskilt fokus på mat och fysisk aktivitet.

Insatsområde: Skapa bättre förutsättningar för matchningen på arbetsmarkanden

 • Stärk individens omställningsförmåga.
 • Stärk utlandsföddas ställning på arbetsmarknaden och i samhället.
 • Främja tillgången till talanger och högutbildade.
 • Främja informerade studie- och yrkesval för ett livslångt lärande.

Kontaktpersoner för prioritering 4

Mariana Gomez Johannesson

Samordnare kompetensförsörjning

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 046470583087
Emma Johansson

Emma Johansson

Folkhälsoutvecklare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 85 41

Senast uppdaterad: 3 juli 2019