Susann Swärd

Människorätts- och barnrättsstrateg

Arbetar med barnens rättigheter, mänskliga rättigheter, barn som far illa och våld i nära relationer.

Uppdragsbeskrivning Människorätts- och barnrättsstrateg, pdf