En kvinna talar i telefon i en hotellreception.

21 mars 2022

Ny utbildning på Grimslövs folkhögskola möter skriande behov från besöksnäringen

I höst startar Grimslövs folkhögskola en helt ny utbildning till hotell- och konferensvärd. Utbildningen är unik i sitt slag och väldigt efterlängtad.

Utbildningen till hotell- och konferensvärd på Grimslövs folkhögskola är på två terminer och är riksrekryterande. För att söka till utbildningen ska man ha minst grundskolekompetens. Studenter får möjlighet att bo på skolans internat.

Vi får löpande signaler från turistbranschen om att det finns ett skriande behov av arbetskraft med den här kompetensen. Grimslövs folkhögskola kommer också att samverka med branschen för att anpassa utbildningen efter behoven. En viktig del i den här satsningen är att ger en relativt kort väg till arbeten där behoven av arbetskraft är och kommer att vara stora, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i styrelsen för Grimslövs folkhögskola.

Genom utbildningen läggs ännu en pusselbit i det utbildningsutbud som erbjuds på Grimslövs folkhögskola. Redan i dag finns en eftergymnasial utbildning inom turism och äventyr och med denna utbildning så kan folkhögskolan erbjuda en utbildning mot en annan del av turistbranschen. Detta blir en fantastik möjlighet för många att få rätt förutsättningar att få ett väldigt utvecklande arbete, säger Erik Engsbråten, rektor på Grimslövs folkhögskola.

Praktiska moment på egen konferensanläggning

Utbildningen består av både praktiska och teoretiska moment, vilket ger en bred kompetens för arbete inom reception, bokningar, våningsservice, servering och konferensarbete. Det innebär att studenterna efter genomgången utbildning kan arbeta på hotell- och konferensanläggningar, vandrarhem, campingar och andra delar av turistnäringen.

Det som också är unikt med utbildningen är att Grimslövs egen hotell- och konferensanläggning Ekhagen används för praktiska moment under hela utbildningen. Studenterna får på så sätt träna i skarpt läge på de moment som ingår i utbildningen, med stöd från lärare och handledare.

Genom utbildningen kommer våra medarbetare i vårt serviceteam att vara inblandade som handledare. Det knyter ihop vår folkhögskola där alla medarbetare har ett pedagogiskt uppdrag även om det förstås är olika roller att vara lärare och handledare. Slutligen så gör Region Kronoberg genom Ekhagens kurs och konferens en viktig samhällsinsats genom att också fungera som yrkesträningscenter. Det tycker jag känns väldigt bra, säger Erik Engsbråten.

Region Kronoberg driver Grimslövs Folkhögskola. Skolans inriktning är hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv.

Läs mer om Grimslövs folkhögskola

Relaterade nyheter

Enkät visar på stora utmaningar kring ungas hälsa

1 juni 2022

Den 23 maj presenterades resultatet från en enkätundersökning bland barn och ungdomar i länet på Växjö konserthus. Enkäten har genomförts sedan 2003 och utvecklingen över tid var i fokus på konferense...

Dubbla flöden tas bort i akutvården

31 maj 2022

Patienter med förkylningssymtom som söker akut vård kommer inte längre att isoleras på akutmottagningarna. De dubbla flöden som varit på plats under coronapandemin tas nu bort.

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Årets kompetensförsörjningsrapport – dessa är Kronobergs bristyrken

24 maj 2022

Varje år publicerar Region Kronoberg en kompetensförsörjningsrapport som beskriver aktuell utveckling av länets kompetensförsörjning samt hur behovet av olika kompetenser kommer att se ut i framtiden.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...

Uppsving för regionens forskningsarbete

17 maj 2022

Nu är regionens forskningsbokslut för 2021 sammanställt. Resultatet visar på en mycket god utveckling med de högsta talen sedan mätningen började för fem år sedan, till exempel fler forskande medarbet...

Arbetet för god och nära vård har fått medel från Familjen Kamprads stiftelse

17 maj 2022

Familjen Kamprads stiftelse bidrar med 3 500 000 kronor till det pilotprojekt som Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungby inlett kring god och nära vård.

Besöksrekord på Yrkes-SM i Växjö

12 maj 2022

Yrkes-SM i Växjö har slagit alla tidigare besöksrekord. Totalt har evenemanget haft 22 403 besökare under de tre tävlingsdagarna. Drygt 80 procent av Kronobergs högstadieelever har varit på plats för...