Grimslövs Folkhögskola

Region Kronoberg driver Grimslövs Folkhögskola. Skolans inriktning är hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv. Alla studerande får möjlighet till personlig utveckling i enlighet med folkbildningens grundtanke och idémässiga grund, statens syfte med statsbidrag till folkbildningen och Region Kronobergs hälsopolicy.

Grimslövs folkhögskola grundades 1876 och är politiskt och religiöst obunden. På folkhögskolan finns plats för 150 studerande. Folkhögskolan och dess internat ligger i en vacker, småländsk kulturbygd, ca två mil från Växjö. Skolan är Aranea certifierad och arbetar aktivt med miljöfrågor för en hållbar utveckling. Målet är att minst 25 procent av skolans matinköp ska vara ekologiska.

Folkhögskolan erbjuder:

  • Utbildning till hotell- och konferensvärd, på två terminer.
  • Särskilda kurser i KHD-Konsthantverk/design, Hälsa/Friskvård – hälsoutvecklare och massageterapeut, Turism & äventyr och Funktionsnedsättning i det nutida samhället.
  • Allmän kurs i Livsstil och Teoretiska studier både på grundläggande och gymnasial nivå
  • Vård- och omsorgsutbildningar; till vårdbiträde 1 år, till undersköterska/skötare 2 år
  • Övriga kurser: svenska från dag 1, studiemotiverande folkhögskolekurs, etableringskurs för nyanlända, sommarkurser, och uppdragsutbildningar

Uppföljningar visar att över 95 procent av de studerande är nöjda med sin studietid. De yrkesinriktade kurserna ligger i topp-20 av alla landets 148 folkhögskolor när det gäller antalet sökande per plats.

Folkhögskolan driver även konferensanläggningen Ekhagens Kurs & konferens, där grupper mellan tre och 150 personer kan ha konferens, kompetensutveckling eller friskvårdsaktiviteter. Sen 2021 driver folkhögskolan också Växjö folkhögskola tillsammans med Ädelfors folkhögskola. 

På folkhögskolan arbetar 37 personer, varav 17 lärare. Övriga tjänster är inom administration, IT, kök och städ.

Kontakt

Erik Engsbråten

Rektor på Grimslövs folkhögskola

Senast uppdaterad: 23 mars 2022