Tillgänglighetsredogörelse

Region Kronoberg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur regionkronoberg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från regionkronoberg.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via e-post. Skriv ”Tillgänglighet” i ämnesraden. Svarstiden är normalt en vecka.

Det här är en e-postadress

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Du når oss via e-post. Skriv ”Tillgänglighet” i ämnesraden. Svarstiden är normalt en vecka.

Det här är en e-postadress

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning, digg.se, öppnas i nytt fönster

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Bloggarna som presenteras på Region Kronobergs bloggportal är inte tillgänglighetsanpassade. Planen är att stänga ner bloggportalen under 2021. 
 • Vissa system som hämtas in till webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna.
 • Det finns dokument i form av pdf-filer som inte är tillgänglighetsanpassade. En plan för hur tillgänglighetsanpassaningen av dessa ska genomföras håller på att tas fram.

Utöver detta är det innehåll som beskrivs längst ner på sidan inte heller helt tillgängligt.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Region Kronoberg åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Brister gällande formulär går inte att åtgärda i webbplatsens nuvarande formulärfunktion. För att implementera en ny funktion behöver webbpubliceringssystemet uppdateras. Webbplatsen är uppbyggd på ett sätt som inte längre stödjs av utvecklaren och det krävs en omfattande uppdatering av hela webbplatsen för att kunna uppdatera versionen och därmed få en ny version av formulärsfunktionen. Det innebär att vi inte kommer att ha möjlighet att göra förändringen i närtid. 
 • Många av de dokument som länkas till på webbplatsen är skapade i ett system som inte helt och hållet följer tillgänglighetslagen. Att anpassa detta system tar tid. Vi planerar att åtgärda detta vid en uppgradering. Dokument som skapas eller uppdateras efter denna uppgradering ska leva upp till tillgänglighetsstandarden. En majoritet av dokumenten genomgår revision efter två-tre år och därefter förväntas de presenteras på ett tillgängligt sätt.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det finns innehåll på webbplatsen som inte omfattas av lagen på grund av tidpunkten då det publicerades. 

 • Dokument som publicerades innan 23 september 2018 är inte tillgänglighetsanpassade. 
 • Det finns ett fåtal videor som publicerades innan 23 september 2020 som inte är textade och/eller syntolkade. En majoritet av dessa är skapade av annan aktör. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har fått hjälp av Funka nu AB under uppbyggnaden av denna webbplats, år 2014.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av regionkronoberg.se med hjälp av vår webbplatsleverantör CGI.

Vi avser att under 2021 börja använda ett system för kontroll av tillgänglighet vilket innebär att vi regelbundet ska kunna genomföra kontroller av innehållet. 

Senaste bedömningen gjordes den 13 augusti 2018.

Webbplatsen publicerades den 13 januari 2015.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 december 2020.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Användning av formulär:

  • I formulär visas ett felmeddelande om man inte fyllt i alla obligatoriska fält. Vid användning av tangentbord hamnar vid detta tillfälle fokus på fel ställe. Flervalsknapparna markeras inte heller tillräckligt tydligt vid navigering med tangentbordet. [WCAG 2.4.7 (AA)]

  • Formulären saknar exempel på inmatningsformat och visuella markeringar för obligatoriska fält. [WCAG 3.3.2 (A)]

  • Det visas inga korrigeringsförslag om inmatningsfel upptäcks i formulären. [WCAG 3.3.3 (AA)]
 • Det finns dokument i form av pdf-filer som inte är tillgänglighetsanpassade. Detta kan bland annat skapa problem vid användning av tekniska hjälpmedel så som skärmläsare.
 • Det förekommer bilder med text på, där det inte finns något textbaserat alternativ. [WCAG 1.4.5 (AA)]
 • Det förekommer en film som inte är syntolkad på denna sida:
  regionkronoberg.se/sveriges-planaste-kurva. Den kommer syntolkas innan 31 januari 2021.  [WCAG 1.2.5 (AA)]
 • Användning av formulär:

  • I formulär visas ett felmeddelande om man inte fyllt i alla obligatoriska fält. Vid användning av tangentbord hamnar vid detta tillfälle fokus på fel ställe. Flervalsknapparna markeras inte heller tillräckligt tydligt vid navigering med tangentbordet. [WCAG 2.4.7 (AA)]

  • Formulären saknar exempel på inmatningsformat och visuella markeringar för obligatoriska fält. [WCAG 3.3.2 (A)]

  • Det visas inga korrigeringsförslag om inmatningsfel upptäcks i formulären. [WCAG 3.3.3 (AA)
 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren. [WCAG 2.4.7 (AA)]
 • Det finns dokument i form av pdf-filer som inte är tillgänglighetsanpassade. Detta kan bland annat skapa problem vid användning av tekniska hjälpmedel så som skärmläsare.
 • Det förekommer bilder med text på, där det inte finns något textbaserat alternativ. [WCAG 1.4.5 (AA)]
 • Det förekommer en film som inte är syntolkad på denna sida:
  regionkronoberg.se/sveriges-planaste-kurva. Den kommer syntolkas innan 31 januari 2021. [WCAG 1.2.5 (AA)]
 • Det finns dokument i form av pdf-filer som inte är tillgänglighetsanpassade. Detta kan bland annat skapa problem vid användning av tekniska hjälpmedel så som skärmläsare.
 • Användning av formulär:

  • I formulär visas ett felmeddelande om man inte fyllt i alla obligatoriska fält. Vid användning av tangentbord hamnar vid detta tillfälle fokus på fel ställe. Flervalsknapparna markeras inte heller tillräckligt tydligt vid navigering med tangentbordet. [WCAG 2.4.7 (AA)]

  • Formulären saknar exempel på inmatningsformat och visuella markeringar för obligatoriska fält. [WCAG 3.3.2 (A)]

  • Det visas inga korrigeringsförslag om inmatningsfel upptäcks i formulären. [WCAG 3.3.3 (AA)]
 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren. [WCAG 2.4.7 (AA)]
 • Det finns dokument i form av pdf-filer som inte är tillgänglighetsanpassade. Detta kan bland annat skapa problem vid användning av tekniska hjälpmedel så som skärmläsare.

Senast uppdaterad: 22 februari 2021