Tillgänglighetsredogörelse

Region Kronoberg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur regionkronoberg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från regionkronoberg.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via e-post. Skriv ”Tillgänglighet” i ämnesraden. Svarstiden är normalt en vecka.

webbgruppen@kronoberg.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Du når oss via e-post. Skriv ”Tillgänglighet” i ämnesraden.

webbgruppen@kronoberg.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning, digg.se, öppnas i nytt fönster

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2022.

Bloggportal

Bloggarna som presenteras på Region Kronobergs bloggportal är inte tillgänglighetsanpassade. Bloggportalen kommer att stängas ner under 2022. 

System som hämtas in

Det förekommer system som hämtas in till webbplatsen som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna.

Dokument

Det finns dokument i form av pdf-filer som inte är tillgänglighetsanpassade. En plan för hur tillgänglighetsanpassningen av dessa ska genomföras håller på att tas fram.

Videospelare

Vi använder i dagsläget en inbäddad Youtube-spelare för att visa filmer på webbplatsen. Vi arbetar för att ersätta Youtube med en tillgänglig videospelare.

Formulär

Brister gällande formulär:

  • I formulär visas ett felmeddelande om man inte fyllt i alla obligatoriska fält. Vid användning av tangentbord hamnar vid detta tillfälle fokus på fel ställe. Flervalsknapparna markeras inte heller tillräckligt tydligt vid navigering med tangentbordet. [WCAG 2.4.7 (AA)]
  • Formulären saknar exempel på inmatningsformat och visuella markeringar för obligatoriska fält. [WCAG 3.3.2 (A)]
  • Det visas inga korrigeringsförslag om inmatningsfel upptäcks i formulären. [WCAG 3.3.3 (AA)]

Under 2022 kommer vi implementera en ny och tillgänglighetsanpassad formulärsfunktion.

Rubriknivå

Det förekommer sidor där rubrikerna inte utgör en hierarkisk struktur. 

Bilder med text

Det förekommer bilder med text på, där det inte finns något textbaserat alternativ. [WCAG 1.4.5 (AA)]

Region Kronoberg åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av de dokument som länkas till på webbplatsen är skapade i ett system som inte helt och hållet följer tillgänglighetslagen. Att anpassa detta system tar tid. Vi planerar att åtgärda detta vid en uppgradering. Dokument som skapas eller uppdateras efter denna uppgradering ska leva upp till tillgänglighetsstandarden. En majoritet av dokumenten genomgår revision efter två-tre år och därefter förväntas de presenteras på ett tillgängligt sätt.

Det finns innehåll på webbplatsen som inte omfattas av lagen på grund av tidpunkten då det publicerades. 

Dokument som publicerades innan 23 september 2018 är inte tillgänglighetsanpassade. 

Det finns ett fåtal filmer som publicerades innan 23 september 2020 som inte är textade och/eller syntolkade. En majoritet av dessa är skapade av annan aktör. 

Under uppbyggnaden av denna webbplats, år 2014, anlitades extern aktör med fokus på tillgänglighet. De har dessutom gjort en oberoende granskning av regionkronoberg.se i juni 2021.

Vi har vid två tillfällen gjort självskattningar (intern testning) av regionkronoberg.se med stöd av vår webbplatsleverantör.

Vi arbetar löpande med granskning och förbättring av webbplatsens tillgänglighet med hjälp av ett externt system för kvalitetskontroll.

Senaste bedömningen gjordes den 18 juni 2021.

Webbplatsen publicerades den 13 januari 2015.

Redogörelsen uppdaterades senast den 11 februari 2022.

Senast uppdaterad: 26 november 2021