E-tjänstekort för privata vårdgivare

E-tjänstekortet är en tjänstelegitimation och ett id-kort som används för säker inloggning i vårdinformationssystemen.

Viktig uppgradering av e-tjänstekort!

Hög tid att uppgradera ditt e-tjänstekort/SITHS-kort

För att vi ska få en högre säkerhet på våra e-tjänstekort/SITHS-kort samt säkerställa att de fungerar mot lokala och nationella tjänster även framöver, behöver alla som har ett e-tjänstekort uppgradera det.

Om du inte genomför den i tid kan ditt e-tjänstekort tappa åtkomst till system såsom Cosmic, Pascal, intygstjänster, 1177:s e-tjänster m.fl. och ett nytt kort behöver då beställas.

Det är lämpligt att genomföra uppgraderingen så snart som möjligt men absolut senast 5 maj 2020. Uppgraderingen är enkel att genomföra och tar bara några minuter. Säkerställ att du har tillgång till dina båda PIN-koder innan du startar uppgraderingen. Du ska ha en kod för legitimering och en för underskrift.

Manual för uppgraderingen

Om du har frågor eller får problem med uppgraderingen kontakta intern kundservice, 2020 knappval 5 (för interna vårgivare), 0470-582020 (för externa vårdgivare).

E-tjänstekort

Beställ nytt eller ändring av e-tjänstekort till befintlig medarbetare, öppnas i nytt fönster

Om du saknar identitetshandling behöver din chef vara närvarande vid fotografering och uthämtning av e-tjänstekortet. Chefen behöver då ha med sig egen giltig id-handling. 

Identifikation

När du ska fotografera dig eller hämta ut ditt kort måste du ta med en giltig ID-handling. Din ID-handling måste vara giltig minst tre månader framåt efter att ditt nya kort har beställts.

Giltig ID-handling är:

 • SIS godkänt ID-kort
 • Svenskt körkort
 • Svenskt vinrött pass
 • Svenskt nationellt ID-kort
 • Skatteverkets ID-kort

Koder

Alla e-tjänstekort har en PIN-kod och en PUK-kod. PIN-koden används vid inloggning i IT-systemen och PUK-koden är en upplåsningskod om ditt kort har låst sig.

Instruktioner för kort och koder, pdf, öppnas i nytt fönster

KorttypBeskrivningPersonalgruppGitlighetstid
SIS-kort Godkänd ID-handling med e-legitimation, e-tjänsteleditimation, Regionlegitimation och fotografi. Tillsvidareanställda inom Region Kronoberg, Tingsryd- och Lessebo kommun 5 år
Företagskort Kort med e-legitimation, e-tjänsteleditimation, Regionlegitimation och fotografi.

Annan anställning än tillvidareanställd.

Anställda inom enheter anslutna till vårdavtal och konsulter

Uppdrag längre än 6 månader.

5 år
Korttidskort

Kort med e-tjänstelegitimation och Regionlegitimation. 

Utan fotografi.

Uppdrag kortare än 6 månader, studerande och i väntan på ordinarie kort. 6 månader
Reservkort Kort med e-tjänstelegitimation och Regionlegitimation.  Reservkort vid borttappat, glömt eller stulet kort.  30 dagar

E-tjänstekortet ska spärras om:

 • kortet kommer bort
 • kortet är trasigt
 • någon har fått tillgång till dina PIN- och PUK-koder
 • du slutar din anställning
 • kortet missbrukas.

Kontakta intern kundservice som spärrar kortet åt dig.

Avsluta eller spärra e-tjänstekort själv (endast för IT-beställare)

Din avdelnings IT-beställare beställer ett nytt ordinarie kort. Lämna in gamla och trasiga kort till Inten kundservice när du fått ditt nya kort.

Om det behövs får du ett tillfälligt kort innan ditt nya är klart.

På varje avdelning finns reservkort tillgängliga om en medarbetare skulle behöva det. Nya reservkort och kvittensblanketter beställs av respektive chef eller IT-beställare hos Intern kundservice via e-post. Ange kundnummer, antal önskade reservkort och vart de ska skickas.

Det här är en e-postadress

Aktivering av reservkort och korttidskort

Om du behöver aktivera ett reservkort ska din chef eller en kollega fylla i kvittensblanketten och därefter ringa Intern kundservice för att aktivera kortet. Därefter skickas kvittensblanketten till Intern Kundservice.

Reservkort är giltiga i 30 dagar. Korttidskort är giltiga i 6 månader. För korttidskort krävs beställning av chef/it-beställare. 

OBS! Personer som inte har giltig svensk legitimation måste beställa kortet på någon av Intern kundservice servicediskar i Växjö eller Ljungby. Avdelningschefen måste då vara personligen närvarande.

Använda/kasserade reservkort eller korttidskort skickas ituklippt (genom chip och magnetremsa) till Intern kundservice.

För att personal utan svenskt person- eller samordningsnummer ska få ett e-tjänstekort (korttidskort, giltigt 6 månader) krävs att:

 • En beställning ska göras  innan kortet ska aktiveras via formuläret längre ner.
 • Personen måste ha med sig sitt pass, passet måste vara  giltigt 6 månader efter utfärdande av kort.
 • Chefen för enheten ska fysiskt närvara och ha med sig giltig legitimation, tillsammans med personen som ska ha e-tjänstekort.
 • Intygsgivning krävs och fylls i vid utlämning.

Beställ kort till utländsk personal, (intern länk)

Beställ kort till utländsk personal, (privata vårdgivare)

Senast uppdaterad: 10 februari 2020