SITHS eID-kort (tidigare e-tjänstekort) för privata vårdgivare

SITHS eID-kort är en tjänstelegitimation och ett id-kort som används för säker inloggning i vårdinformationssystemen.

SITHS eID är en nationell lösning för alla regioner och kommuner för att säkerställa säker inloggning till känsliga IT-system. Vi har använt våra e-tjänstekort (SITHS eID-kort) för det.

Inera, som tillhandahåller SITHS eID, moderniserar lösningen för att möjliggöra säker inloggning i exempelvis mobila lösningar. Det innebär att inloggning med SITHS eID-kort förändras successivt under året 2022 i de IT-system vi använder.

Hur påverkar det mig?

Inloggningsstegen i IT-system som Pascal, NPÖ och Cosmic kommer att förändras något i takt med att anpassning för nya SITHS eID sker.

För exempelvis Cosmic Nova kommer mobilt SITHS eID innebära att inloggningsförfarandet ändras. Information kommer i samband med att respektive vårdavdelning överförs till mobilt SITHS eID.

SITHS eID-kort

Beställ nytt eller ändring av SITHS eID-kort till befintlig medarbetare, öppnas i nytt fönster

Om du saknar identitetshandling behöver din chef vara närvarande vid aktivering av SITHS eID-kortet. Chefen behöver då ha med sig egen giltig id-handling. 

Det är då endast möjligt att få ett reserv/korttidskort.

Identifikation

När du ska fotografera dig eller hämta ut ditt kort måste du ta med en giltig ID-handling. Din ID-handling måste vara giltig minst tre månader framåt efter att ditt nya kort har beställts.

Giltig ID-handling är:

 • SIS godkänt ID-kort
 • Svenskt körkort
 • Svenskt vinrött pass
 • Svenskt nationellt ID-kort
 • Skatteverkets ID-kort

Koder och låst kort

Alla e-tjänstekort har en PIN-kod och en PUK-kod. PIN-koden används vid inloggning i IT-systemen och PUK-koden är en upplåsningskod om ditt kort har låst sig.

Instruktioner för kort och koder, pdf, (intern länk) öppnas i nytt fönster

Instruktion om ditt kort låst sig, pdf, öppnas i nytt fönster

 

KorttypBeskrivningPersonalgruppGiltighetstid
SIS-kort Godkänd ID-handling med e-legitimation, e-tjänstelegitimation, Regionlegitimation och fotografi. Tillsvidareanställda inom Region Kronoberg, Tingsryd- och Lessebo kommun 5 år
Företagskort Kort med e-legitimation, e-tjänstelegitimation, Regionlegitimation och fotografi.

Annan anställning än tillsvidareanställd.

Anställda inom enheter anslutna till vårdavtal och konsulter

Uppdrag längre än 6 månader.

5 år
Korttidskort

Kort med e-tjänstelegitimation och Regionlegitimation. 

Utan fotografi.

Uppdrag kortare än 6 månader, studerande och i väntan på ordinarie kort. 6 månader
Reservkort Kort med e-tjänstelegitimation och Regionlegitimation.  Reservkort vid borttappat, glömt eller stulet kort.  30 dagar

SITHS eID-kortet ska spärras om:

 • kortet kommer bort
 • kortet är trasigt
 • någon har fått tillgång till dina PIN- och PUK-koder
 • du slutar din anställning
 • kortet missbrukas.

Kontakta intern kundservice som spärrar kortet åt dig.

Avsluta eller spärra SITHS eID-kort själv, (intern länk) öppnas i nytt fönster

Din avdelnings IT-beställare/chef beställer ett nytt ordinarie kort. Lämna in gamla och trasiga kort till Intern kundservice när du fått ditt nya kort.

Om det behövs får du ett tillfälligt kort innan ditt nya är klart.

På varje avdelning finns reservkort tillgängliga om en medarbetare skulle behöva det. Nya reservkort och kvittensblanketter beställs av respektive chef eller IT-beställare hos Intern kundservice via beställningsportalen. Ange antal önskade reservkort.

Aktivering av SITHS eID-kort, reservkort och korttidskort

Om du behöver aktivera ett reservkort, ingen beställning behövs,  ska din chef eller en kollega fylla i kvittensblanketten och därefter ringa Intern kundservice för att aktivera kortet. Därefter skickas kvittensblanketten till Intern Kundservice.

Reservkort är giltiga i 30 dagar. Korttidskort är giltiga i 6 månader. För korttidskort krävs beställning av chef/it-beställare. 

OBS! Personer som inte har giltig svensk legitimation måste aktivera kortet, efter att det finns en beställning på ett korttidskort, på någon av Intern kundservice servicediskar i Växjö eller Ljungby. Avdelningschefen måste då vara personligen närvarande.

Använda/kasserade reservkort eller korttidskort skickas ituklippt (genom chip och magnetremsa) till Intern kundservice.

För att personal utan svenskt person- eller samordningsnummer ska få ett SITHS eID-kort (korttidskort, giltigt 6 månader) krävs att:

 • En beställning ska göras  innan kortet ska aktiveras via formuläret längre ner.
 • Kontrollera först om personen har samordningsnummer. Finns det så kan ni lägga en beställning i anställningspaketet. 
 • Personen måste ha med sig sitt pass, passet måste vara  giltigt minst 6 månader efter utfärdande av kort.
 • Chefen för enheten ska fysiskt närvara och ha med sig giltig legitimation, tillsammans med personen som ska ha SITHS eID-kort.

Beställ kort till utländsk personal, (intern länk)

Beställ kort till utländsk personal, (privata vårdgivare)

Mobilt SITHS eID

Instruktioner

Instruktion för hur du hämtar och använder mobilt SITHS eID:

Mobilt SITHS eID, pdf, öppnas i ny flik

Senast uppdaterad: 29 juni 2022