Bilden saknar en alternativtext.

Verklighetslabbet

Verklighetslabbet är Kronobergs arena för användardriven innovation i välfärden. I labbet ska region, kommuner, akademi, näringsliv och medborgare tillsammans utveckla välfärden.

En stor utmaning för offentlig sektor är att leverera välfärdstjänster som är i takt med den tekniska utvecklingen, motsvarar kraven från befolkningen och är resurseffektiva. Därför behövs nya innovativa arbetssätt i hela välfärden: i hälso- och sjukvård, omsorg, skola, kollektivtrafik, landsbygdsutveckling med mera.

I Kronoberg finns en väletablerad samverkansstruktur mellan offentliga aktörer och Linnéuniversitetet. Men för att utveckla nya innovationer behövs en samverkan även med aktörer från näringsliv och civilsamhälle. Därför skapar Region Kronoberg ett verklighetslabb där aktörerna tillsammans kan fokusera på innovativa arbetssätt. Verklighetslabbet ska

  • Samverka med akademi, näringsliv och civilsamhälle
  • Använda metoder för användardriven innovation med invånarens behov i centrum, exempelvis tjänstedesign och nudging.

Aktuellt 2020: Verklighetslabba du också!

Pinball Game 

OBS NYTT DATUM! 4 februari istället.

Det finns organisatoriska egenskaper som konstant förhindrar värdefulla koncept från att nå implementering. The Pinball Game är ett konkret och visuellt sätt att reda upp vad det är som gör att vissa processer och projekt är framgångsrika och andra inte. Testa ditt eget arbete eller kom och få en tankeställare inför framtida arbetsområden. 

Inbjudan och anmälan till The pinball game, pdf, öppnas i nytt fönster

Grundkurs i tjänstedesign

OBS NYTT DATUM! 28-29 januari istället. Sista anmälningsdag flyttas fram till 11 januari 2021

Grundkursen vänder sig till dig i offentlig sektor i Kronoberg som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov. Fokus ligger på att lära genom att göra. Tillsammans med andra kursdeltagare får du testa metoder som är vanligt använda inom tjänstedesign. 

Inbjudan grundkurs i tjänstedesign, öppnas i nytt fönster

Utvecklingsprogram med tjänstedesign som grund

OBS NYTT DATUM!

Vi skjuter fram hela uppstarten så första träffen blir 18/2. De tre gemensamma träffarna i programmet blir istället: 18/2 , 20/5 och 26/8.

Vi söker team som vill utveckla bättre och smartare välfärdstjänster! Har ni en utmaning som ni längtar efter att sätta tänderna i? Anmäl er till Verklighetslabbets och Innovationsguidens utvecklingsprogram senast den 1 februari 2021.

Verklighetslabbets utvecklingsprogram 2020, öppnas i nytt fönster

Innovationspraktik våren 2020

Inställd pga pandemin. Info om 2021 års innovationspraktik kommer under hösten.

Kontakt

För mer information om verklighetslabbet hör av dig till 

Det här är en e-postadress

Innovationsveckan 5-9 oktober 2020

Arbetar du med innovation i offentlig sektor? Vill du dela med dig, uppmuntra, involvera eller visa upp exempel på innovativa tilltag som kan inspirera andra? Tillsammans kan vi väcka uppmärksamhet för det innovationsarbete som pågår i Kronoberg!

Innovationsveckan är en nationell uppmärksamhetsvecka för alla som utvecklar offentlig sektor. Programmet för veckan skapas av aktiviteter från hela landet, där vissa kan vara lokala och andra ha en nationell publik. Under en vecka finns det möjlighet att visa upp och ta del av det innovationsarbete som pågår över hela landet.

Innovationsveckan 2020, öppnas i nytt fönster

Innovationsveckan i Kronoberg 2020

Verklighetslabbet och enheten för Utveckling och Innovation vill lyfta fram Kronoberg på Innovationsveckan och har samlat aktiviteter från olika aktörer från Kronobergs under samma rubrik: Innovationsveckan Kronoberg. Du hittar Kronobergs program här:

Innovationsveckan i Kronoberg

Verklighetslabbets aktiviteter under veckan

Verklighetslabbet kommer att anordna ett antal inspirerande och spännande aktiviteter under innovationsveckan. Temat är brett med fokus på utveckling av välfärdslösningar, nytänk och social innovation. Du som är nyfiken på Nudging med frukospåse, poddlunch tjänstedesign m.m är välkommen att delta i Verklighetslabbets aktiviteter under Innovationsveckan. Du hittar program och mer information här:

Verklighetslabbet på Innovationsveckan, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson och samordnare för Innovationsveckan i Kronoberg:

Det här är en e-postadress

Kontakta Verklighetslabbet

Senast uppdaterad: 5 november 2020