Kollegor samarbetar i kontorlandskap.

Utbildning och lärande

Vi erbjuder kompetensutveckling och kursadministration för offentlig verksamhet, internt och externt.

Utbildning och lärande stödjer främst Region Kronobergs egna verksamheter med utbildningar och kursadministration. Vi erbjuder ett fåtal konferenser per år som riktar sig till offentlig verksamhet i stort. Dessa hittar du under Aktuella konferenser.

Kursadministration

Behöver du hjälp med administration kring en kurs eller konferens? Vi kan hjälpa dig med anmälningsformulär, deltagarhantering, utvärderingar, fakturering m.m.


Kontakta oss på utbildning@kronoberg.se

Senast uppdaterad: 26 september 2022