Inflyttarservice/Relocation service

Information in english

För att underlätta rekryteringsprocessen och för att kandidatupplevelsen ska bli så god som möjligt erbjuder Region Kronoberg nyinflyttade medarbetare "inflyttarservice", det vill säga ett antal tjänster som ska göra det lättare att etablera sig som nyinflyttad i Kronoberg. 

Detta leder till att medarbetaren tidigt får en kontaktperson. Vi avlastar både rekryterande verksamhet och medarbetaren med eventuell familj vad gäller praktiska hinder i vardagen så att hen kan ägna sig åt sådant som är viktigt ur ett långsiktigt perspektiv. Genom att tillgodose relativt enkla hygienfaktorer ökar möjligheterna för en snabb etablering samt att medarbetaren snabbt kommer ut i produktion.

Lära känna vårt län

För medarbetare som flyttar till regionen kan vi erbjuda rundvandring i Växjö utifrån önskemål och intressen. För medarbetare som rekryteras inom EU erbjuder vi en mer omfattande rundvandring; Previsit - en halvdag inklusive lunch. Mer om detta kan du läsa i Checklista för rekrytering inom EU (länken finner du nedan). Vi informerar om aktiviteter, sevärdheter och annat, som ur kandidatens perspektiv, kan vara bra att känna till. För blivande medarbetare från utlandet erbjuder vi även mer övergripande information om det svenska samhället.

Boende

Vi kan hjälpa nya medarbetare att hitta bostad genom ett nätverk av privata fastighetsägare, annonsering på blocket samt genom externa resurser.

För att medarbetare ska få hjälp med bostad krävs att rekryterande chef eller verksamhetsnära HR gör en anmälan via Det här är en e-postadress med medarbetarens namn, telefonnummer och e-post vi kan nå hen på.

Inflyttarservice hjälper först och främst nyrekryterad personal utanför länet att få ett första boende i Kronobergs län. Medarbetaren kan då snabbt komma i arbete på sin nya arbetsplats och i lugn och ro söka mer permanenta lösningar på egen hand.

Etablera sig i Kronoberg 

Under den nya medarbetarens första månader hos oss hjälper vi till med stora och små frågor som kan uppkomma när man flyttar till en ny stad och ska etablera sig, till exempel:

  • Barnomsorg/skola – stöttning med kontakter och att fylla i eventuella blanketter som behövs, besök på skolor och förskolor, hjälp med att välja en skola som passar familjens önskemål
  • Medflyttande – att hjälpa andra familjemedlemmar att hitta ett arbete: bistå med kontakter till företag i det nätverk vi har, att skicka cv till lämpliga arbetsgivare, tipsa om platsannonser på exempelvis Arbetsförmedlingen och Offentliga jobb
  • Utlandsfödda - för nya medarbetare från andra länder kan vi hjälpa till med exempelvis ansökan om svenskt personnummer och ID-handling, försäkringar, svenskt bankkonto, information om olika myndigheter och om facket, A-kassan, det svenska skolsystemet och så vidare

Relocation service

Through Region Kronobergs relocation service, our ambition is to offer newly-moved-in employees some services that will facilitate your establishment in Kronoberg.

Our relocation service can be of assistance in a couple of ways:

Get to know your surroundings

For example, we offer guided tours in Växjö and its surroundings based on your wishes and interests. We can inform you about activities, sights and more, but also about the Swedish society for new employees who come from other countries.

Accommodation

Through a network of private property owners as well as regular reconciliations with ads, we can assist employees in their search for a first home. This means the applicant gets assistance in his or hers housing inquiry and alleviates some of the stress the housing situation may imply. It gives the employee the opportunity to get a quick start, and start working and thereby get to know his surroundings.

For employees to receive assistance with housing, a recruiting manager or HR needs to notify Det här är en e-postadress and attach the employee's name, telephone number, and e-mail address.. We try to meet your requests as much as possible.

Since Växjö is one of the region's most expansive societies and also a university city, periodically we are faced with a challenging housing market. Therefore, we can not provide any guarantees or resolve long term permanent housing.

Establishment in Kronoberg

We understand that it can be overwhelming in the beginning after a move with a new working place, new city and, in many cases, a new start in life. Therefore, we help employees in their first months with both big and small challenges.

For example:

  • Childcare/school - for example, any forms required, visits to schools and preschools, "guidance" to a school that meets your family needs
  • Relocation - Helping other family members to find a job: Assist with contacts with companies in our networks, send CV's to appropriate employers, guide you to different job advertisements such as Arbetsförmedlingen, Offentliga jobb, and so on
  • Foreign born - For new employees from other countries, we can assist you with, for example, the application for Swedish Social Security Number and ID, insurance, Swedish bank account, information about different authorities, the union and unemployment funds, the Swedish school system and so forth

Välkommen att kontakta/Welcome to contact:

Steve Sava

HR-specialist

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 19, 0708-56 73 87

Senast uppdaterad: 16 januari 2020