18 mars 2022

Lägesrapport: Lättillgänglig vaccination uppskattad av invånarna

Det har funnits många tillfällen att passa på att vaccinera sig mot covid-19 i länet under den nationella vaccinationsveckan. De allra flesta som vaccinerat sig har tagit dos 3 och dos 4.

Region Kronoberg har i veckan erbjudit över 20 tillfällen till drop in-vaccination i länet. Totalt har ett par tusen doser vaccin getts.

Det vi får till oss är att många invånare uppskattar när det är enkelt att vaccinera sig. Man har tänkt att ta den tredje dosen men det har inte blivit av, då passar man på nu, säger Marie Jadner, vaccinationssamordnare.

Några av insatserna under veckan:

  • Tallgården, Araby, Växjö: 34 doser (varav 6 dos 1)
  • Teleborgshallen, Växjö: 76 doser (varav 5 dos 1)
  • Ica Maxi, Växjö: 70 doser (varav 5 dos 1)
  • Lenhovda: Cirka 60 doser
  • Lessebo: Cirka 90 doser
  • Markaryd: 55 doser

61 procent av länets invånare över 18 har fått tre doser vaccin. 85 procent har fått två doser. Bland länets 16–17-åringar har 78 procent fått sin första dos och i åldern 12–15 år har 65 procent fått dos 1.

Vaccinering med dos 4 för äldre fortsätter enligt plan, nästan 4 000 doser har getts i länet. 22 procent av alla över 80 år har fått sin andra påfyllnadsdos.

Smittspridningen på samma nivå

Minskningen i smittspridningen i Kronoberg har återigen avstannat något. Det förekommer fortfarande smittspridning inom vård och omsorg, vilket också visar att pandemin inte är över.

I dagsläget vårdas 18 personer med covid-19 på sjukhus, varav ingen vårdas på IVA.

Se mer statistik i smittskyddsläkarens rapport

Veckovisa lägesrapporter upphör

Detta är den sista veckovisa lägesrapporten om coronaläget i Kronobergs län. Framöver kommer kommunikation om läget att ske vid behov.

Statistik om antalet inlagda och avlidna med covid-19 kommer fortsatt att publiceras varje vardag på vår webbsida, likaså smittskyddsläkarens rapport som publiceras varje fredag.

Från och med i dag publicerar vi även veckovis vaccinationsstatistik på fredagar.

Till statistiken om covid-19

Nytt vaccin mot covid-19

Ett nytt vaccin från Novavax (Nuvaxovid) har godkänts nationellt och levererats till länet. Nuvaxovid är ett proteinbaserat vaccin som är godkänt från 18 års ålder. Det kommer i första hand att erbjudas till patienter med immunbristsjukdom enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Nuvaxovid kommer även att erbjudas till personer som har särskilda skäl att inte vaccineras med mRNA-vaccinen. Det kan till exempel vara personer som fått så svåra biverkningar att vaccinationen inte har kunnat fullföljas. Vaccinet är tillgängligt på fem vårdcentraler i länet från och med vecka 13.

Relaterade nyheter

Dubbla flöden tas bort i akutvården

31 maj 2022

Patienter med förkylningssymtom som söker akut vård kommer inte längre att isoleras på akutmottagningarna. De dubbla flöden som varit på plats under coronapandemin tas nu bort.

Operation av inre blödning fördröjdes

25 maj 2022

En patient med en allvarlig inre blödning fick vänta länge på akutmottagningen vilket gjorde att den livräddande operationen dröjde. Region Kronoberg anmäler nu det inträffade enligt Lex Maria.

Region Kronoberg i topp vad gäller följsamhet till hygienrutiner

24 maj 2022

Senaste nationella mätningen av basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg visar att Region Kronobergs medarbetare fortsätter ha god följsamhet.

Försenad diagnos av cancer i tjocktarmen

23 maj 2022

Region Kronoberg Lex Maria-anmäler en händelse där det dröjde tre månader från första besök till att tjocktarmscancer upptäcktes hos en patient.

Felaktig bedömning av trauma anmäls enligt Lex Maria

18 maj 2022

En patient kom in till akuten på ett av länets sjukhus efter en fallskada. Det aktiverades inget traumalarm, vilket skulle ha medfört tydligare rutiner gällande bland annat provtagning. En vecka efte...

Uppsving för regionens forskningsarbete

17 maj 2022

Nu är regionens forskningsbokslut för 2021 sammanställt. Resultatet visar på en mycket god utveckling med de högsta talen sedan mätningen började för fem år sedan, till exempel fler forskande medarbet...

Arbetet för god och nära vård har fått medel från Familjen Kamprads stiftelse

17 maj 2022

Familjen Kamprads stiftelse bidrar med 3 500 000 kronor till det pilotprojekt som Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungby inlett kring god och nära vård.

Besöksrekord på Yrkes-SM i Växjö

12 maj 2022

Yrkes-SM i Växjö har slagit alla tidigare besöksrekord. Totalt har evenemanget haft 22 403 besökare under de tre tävlingsdagarna. Drygt 80 procent av Kronobergs högstadieelever har varit på plats för...

Coronabilen firades ut efter 741 dagar

10 maj 2022

Efter över två år och 2 000 resor avvecklades coronabilen i Region Kronoberg den sista april. Den firades ut med alkoholfri cider och blåbärstårta.

Cellprovsvecka i Kronoberg

9 maj 2022

Nästa vecka (vecka 20) uppmärksammar Region Kronoberg cellprovsveckan för att få fler kvinnor att lämna cellprov när man får sin kallelse.