Smittskyddsläkarens rapporter

Här hittar du rapporter från smittskyddsläkaren som publiceras varje fredag i veckans lägesrapport.

Senast uppdaterad: 26 november 2021