Tyck till och påverka

Det är du som bestämmer i Region Kronoberg! Våra politiker väljer du vart fjärde år i de allmänna valen. Politikerna vill ha dina synpunkter på hur vår verksamhet kan bli bättre. Du behöver inte vänta in valen vart fjärde år, eller engagera dig politiskt, för att kunna påverka.

Det finns många sätt att påverka. Berätta för politikerna vad du tänker! Det kan du göra genom att kontakta enskilda politiker, lämna medborgarförslag eller prata direkt till hela regionfullmäktige. Du kan också berätta vad du tycker anonymt via vår medborgarpanel.

Om du har synpunkter på vården finns patientnämnden där för att lyssna. Har du synpunkter på kollektivtrafiken kan du kontakta Länstrafiken Kronoberg.

Vill du veta vad som har debatterats och beslutats kan du ta del av webbsändningar av regionfullmäktige, begära ut allmänna handlingar och läsa protokoll.

Senast uppdaterad: 8 februari 2022