För dig som är förtroendevald

På denna sida hittar du information till dig som är förtroendevald i Region Kronoberg. Nedan hittar du kontaktuppgifter till tjänstepersoner samt praktisk information om bl.a. sammanträden, hantering av personuppgifter samt arvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Senast uppdaterad: 16 september 2022