Grimslövs folkhögskola

Ta chansen och låt Grimslövs folkhögskola bli din nästa hållplats i livet!

Den helägda Grimslövs folkhögskola har uppdraget att bedriva utbildning med inriktning på hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv.

Folkhögskolan erbjuder:

  • Särskilda kurser i KHD-Konsthantverk/design, Hälsa/Friskvård – hälsoutvecklare och massageterapeut, Turism & äventyr och Funktionsnedsättning i det nutida samhället.
  • Allmän kurs i Livsstil och Teoretiska studier både på grundläggande och gymnasial nivå
  • Vård- och omsorgsutbildningar; till vårdbiträde 1 år, till undersköterska/skötare 2 år
  • Övriga kurser: svenska från dag 1, studiemotiverande folkhögskolekurs, etableringskurs för nyanlända, sommarkurser, och uppdragsutbildningar

Grimslövs folkhögskola, öppnas i nytt fönster 

Den helägda Grimslövs folkhögskola har uppdraget att bedriva utbildning med inriktning på hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv.

Grimslövs folkhögskola ska göra skillnad för alla studerande och därigenom bidra till Region Kronobergs vision Ett gott liv i ett livskraftigt län. Studietiden på Grimslövs folkhögskola ska upplevas som en förändring i positiv riktning för deltagaren.

Skolans utbildningar ska bidra till det regionala kulturlivet och till näringslivet. Grimslövs folkhögskola ska göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation. Skolan ska bidra till ökat engagemang och att fler deltar i den regionala samhällsutvecklingen i Gröna Kronoberg.

Skolan ska bidra till att höja bildnings- och utbildningsnivån, bredda intresset för det regionala kulturlivet samt en ökad sysselsättning i regionen.

Från staten har Grimslövs folkhögskola också folkbildningsuppdraget att:

  • bidra till att stärka och utveckla demokratin
  • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t ex politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete)
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • bidra till att bredda intresset för och delaktighet i kulturlivet.

Senast uppdaterad: 23 juni 2020