Utbildningstjänst för sjuksköterskor

Som legitimerad sjuksköterska i Region Kronoberg, med minst ett års klinisk erfarenhet, har du möjlighet att studera vidare till specialistsjuksköterska eller barnmorska - med bibehållen grundlön! Du har självklart kvar din anställning hos oss under utbildningstiden.

Region Kronoberg är en kunskapsintensiv verksamhet. Vi måste tänka långsiktigt för att kunna möta framtidens behov av kvalificerad personal, och kunna säkerställa en god hälso- och sjukvård i Kronoberg.

Syftet med utbildningsanställningar är att stimulera och möjliggöra kompetensutveckling, som kommer både våra medarbetare och verksamheten till godo!

Utbildningstjänsterna innebär specialistsjuksköterskeutbildning på avancerad nivå, minst 60 högskolepoäng eller barnmorskeutbildning på minst 90 högskolepoäng.

Utbildningstjänster annonseras vår och höst parallellt med högskolans ansökningstid. 

Vilka som får utbildningstjänsterna avgörs årligen, genom en prioritering som utgår i från Region Kronobergs rekryteringsprognos och varje verksamhetsområdes rekryteringsbehov.

Under utbildningstiden har du en tidsbegränsad anställning vid den aktuella specialistverksamheten, och en tillsvidaretjänst som sjuksköterska i Region Kronoberg.

För att få en utbildningstjänst krävs att du:

  • Är legitimerad sjuksköterska.
  • Är tillsvidareanställd i Region Kronoberg. 
  • Har minst ett års klinisk erfarenhet (innan utbildningen startar).
  • Är antagen till en specialistutbildning inom någon av Region Kronobergs prioriterade utbildningsinriktningar.
  • Inte tidigare fått betald specialistutbildning av Region Kronoberg.

Kontakt

Senast uppdaterad: 14 februari 2022