Utbildningstjänster för sjuksköterskor

Som legitimerad sjuksköterska i Region Kronoberg, med minst ett års klinisk erfarenhet, har du möjlighet att studera vidare till specialistsjuksköterska eller barnmorska - med bibehållen grundlön! Du har självklart kvar din anställning hos oss under utbildningstiden.

Om utbildningstjänsterna

Utbildningstjänsterna innebär specialistsjuksköterskeutbildning på avancerad nivå, minst 60 högskolepoäng eller barnmorskeutbildning på minst 90 högskolepoäng.

Utbildningstjänster annonseras vår och höst parallellt med högskolans ansökningstid.

Vilka som får utbildningstjänsterna avgörs årligen, genom en prioritering som utgår i från Region Kronobergs rekryteringsprognos och verksamhetens rekryteringsbehov.

Under utbildningstiden har du en tidsbegränsad anställning vid den aktuella specialistverksamheten, och en tillsvidaretjänst som sjuksköterska i Region Kronoberg.

För att få en utbildningstjänst krävs att du:

  • Är legitimerad sjuksköterska.
  • Är tillsvidareanställd i Region Kronoberg.
  • Har minst ett års klinisk erfarenhet (innan utbildningen startar).
  • Är antagen till en specialistutbildning inom någon av Region Kronobergs prioriterade utbildningsinriktningar.
  • Inte tidigare fått betald specialistutbildning av Region Kronoberg.

Kontakt

Senast uppdaterad: 23 mars 2022