Verksamhetsförlagd utbildning – VFU

VFU bygger på samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Inom Region Kronoberg ser vi VFU och som en naturlig och långsiktig del av den strategiska kompetensförsörjningen. Vi tar emot universitets-/högskole-, YH- och gymnasiestuderande från hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Region Kronoberg är måna om att ha ett gott samarbete med skolor och lärosäten. Det kan till exempel vara verksamhetsförlagd utbildning, auskultation, hospitering eller fältstudier. Oavsett vilken utbildning du går, vill vi att du ska trivas hos oss.

Vi erbjuder dig arbetsplatser med kompetent personal och utbildade handledare. Allt för att du ska få ut så mycket som möjligt av din tid hos oss.

På grund av pandemin kan Region Kronberg ej ta emot personer under 18 år på avdelningar inom hälso- och sjukvård.

För dig som är vårdstuderande på gymnasiet, vuxenutbildning eller yrkeshögskola 

Region Kronoberg erbjuder studerande på gymnasiet och vuxenutbildningen platser för arbetsplatsförlagt lärande, APL. Studerande på yrkeshögskolor erbjuds platser för lärande i arbetet, LIA. I första hand erbjuds studerande på utbildningar som är anslutna till Vård- och omsorgscollege Kronoberg.

Så här gör du

Kontakta din lärare eller skolans APL/LIA-samordnare så får du mer information. Det är också din skola som gör förfrågan till Region Kronoberg om plats, aldrig du själv.

Du får besked om tilldelad plats från skolan eller via KliPP. Den verksamhet där du ska göra din APL/LIA skickar ut information och välkomstbrev via e-post. Det är viktigt att du och din blivande handledare har haft kontakt innan du börjar din APL/LIA. Därför måste du kontrollera den e-postadress du angett till skolan regelbundet.

Ditt ansvar

För allt patientnära arbete finns det rutiner och riktlinjer att följa för att värna patientsäkerheten och sekretessen. Tänk på att du kommer att träffa människor i utsatta situationer. De kan vara sjuka, gamla, rädda, förvirrade eller må dåligt på annat sätt. Region Kronobergs värdegrund är "Respekt för människan". Det innebär bland annat att vi alltid vill patienternas bästa och ser individens unika behov. 

Mer information om riktlinjer och rutiner hittar du i Kliniskt praktikplaneringsprogram – KliPP. Inloggningsuppgifter får du av din lärare eller skolans APL/LIA-samordnare.

KliPP, öppnas i nytt fönster

För dig som är högskolestuderande

Region Kronoberg erbjuder platser för verksamhetsförlagd utbildning på utbildningar med inriktning mot hälso- och sjukvård, och i första hand för de lärosäten som har avtal med Region Kronoberg.

VFU för sjuksköterskestudenter, öppnas i nytt fönster

VFU för läkarstudenter, öppnas i nytt fönster 

Så här gör du

Ta kontakt med kursansvarig eller VFU-samordnaren på ditt lärosäte så får du mer information. Det är sedan VFU-samordnarna på lärosätet som gör förfrågan om plats för VFU, aldrig du själv.

Du får besked från ditt lärosäte om tilldelad plats i god tid innan perioden börjar. Om du har behörighet till det Kliniska placeringsprogrammet KliPP så kan du även se din placering där. 

Ditt ansvar

För allt patientnära arbete finns det rutiner och riktlinjer att följa för att värna patientsäkerheten och sekretessen. Region Kronobergs värdegrund är "Respekt för människan". Det innebär bland annat att vi alltid vill patienternas bästa och ser individens unika behov.

Mer information om riktlinjer och rutiner hittar du i KliPP. Inloggningsuppgifter får du av kursansvarig eller VFU-samordnaren på ditt lärosäte.

KliPP, öppnas i nytt fönster

För dig som är utbildningsanordnare 

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en central del i utbildningar med inriktning mot hälso- och sjukvård. Region Kronoberg ansvarar för att erbjuda platser med god kvalitet.

Skolornas VFU-samordnare ansvarar för förfrågan om platser för de studerandes räkning, och att tillsammans med lärarna informera de studerande om vilka rutiner och regler som gäller.

Region Kronoberg och Linnéuniversitetet har ett avtal där det framgår att regionen ska tillhandahålla kliniska lärmiljöer med hög kvalitet, och att det ska finnas utbildade handledare. Linnéuniversitetet ansvarar för att de studerande är väl förberedda inför sin VFU-period och att utbildningen planeras, genomförs och utvärderas. 

Skolor och lärosäten utanför Kronobergs län tar kontakt med VFU-samordnare, se kontaktuppgifter nedan, vid förfrågan om plats.

Vid frågor som rör presentationskort, e-kort eller användar-id tas kontakt med VFU-assistent, se kontaktuppgifter nedan.

Kliniskt placeringsprogram – KliPP

Region Kronoberg tar årligen emot studerande från hälso- och sjukvårdsutbildningar under drygt 6000 veckor. Administration av alla Region Kronobergs VFU-platser sker via Kliniskt placeringsprogram, KliPP.
KliPP är uppbyggt på följande sätt:

  • APL/LIA/VFU-samordnare på skolor och lärosätet gör förfrågan om platser till Region Kronoberg.
  • Region Kronoberg reserverar platser.
  • APL/LIA/VFU-samordnare på skolor och lärosätet placerar studerande på de reserverade platserna.
  • Handledare/lärare har möjlighet att ta del av de studerandes uppgifter.
  • Studerande kan själva ta del av sina placeringar.

All information som rör APL/LIA/VFU finns tillgängligt i KLiPP för vårdverksamheten, skolor och lärosäten samt studerande

Förutom att KliPP stödjer administrationen kring platshanteringen är uppgifterna underlag för statistik och eventuell fakturering. De registrerade uppgifterna är också viktiga för att se historik över vilka studenter som vistats i verksamheten under en viss period. KliPP är anpassat efter riktlinjerna i GDPR.

Kontaktpersoner

Paul Johannesson

Utbildningsstrateg och VFU-ansvarig

Inger Jonsson

HR-specialist och VFU-samordnare

Anna Gunnarsson

Administrativ assistent / VFU-assistent

Har hand om frågor om presentationskort, e-kort och användar-id.

Senast uppdaterad: 19 maj 2022