HBTQI-diplomering

Regioner i samverkan (som består av Blekinge, Halland, Kronoberg, Jönköping, Sörmland, Örebro och Östergötland) erbjuder ett utbildningsprogram för grundläggande hbtqi-kompetens för att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtqi-personer.

Hbtqi-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare är avgörande för hur bra vården blir. Hbtqi-personer har ofta dåliga erfarenheter av heteronormativt bemötande från vårdpersonal, vilket gör att många undviker att söka sjukvård. Konceptet är utvecklat av Västra Götalandsregionen. 

HBTQ-diplomering för din verksamhet inom vården på YouTube, öppnas i nytt fönster

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till verksamheter inom hälso- och sjukvården, elevhälsa/studenthälsa eller motsvarande. Optimalt antal deltagare är 12-20 personer.

Upplägg

Processen innehåller två utbildningstillfällen med 4-6 veckors mellanrum, däremellan utför verksamheten eget utvecklingsarbete. Efter 6-12 månader genomförs en uppföljning. 

För att verksamheten ska kunna diplomeras krävs att minst 95 % av personalen närvarar vid alla utbildningstillfällen.

Kostnad 

Kostnaden för hbtqi-diplomeringen uppgår till 27 800:- för koncept A och 18 650:- för koncept B (exkl. moms)

Utbildningskoncept A 
Utbildningskoncept B 

Koncept A och B sker på plats hos respektive verksamhet, digital variant är möjlig.

Catch up

För att säkerställa att mottagningen/verksamheten upprätthåller hbtqi-kompetensen och kravet om att 95% av personalen ska vara hbtq-diplomerad erbjuder Regioner i samverkan catch up-utbildning. Under våren 2022 kommer vi erbjuda digitala catch up-tillfällen.

Omdiplomering

Diplomeringen gäller i 3 år, för att säkerställa kompetensen och för att fortsatt vara en hbtqi-diplomerad verksamhet erbjuds ni efter tre år omdiplomering. (Diplomeringstiden förlängs i och med rådande restriktioner och inställda utbildningar ).

Omdiplomering

Information och anmälan

För frågor kring HBTQI-diplomeringen och anmälan kontakta: Linda Windahl, 0470-58 30 80

Det här är en e-postadress

För information gällande generella HBTQI-frågor, kontakta din lokala STI-samordnare via din region.

Senast uppdaterad: 21 februari 2022