Utbildningsmaterial - HBTQI-diplomering

Utbildningsmaterial för hbtqi-diplomerade mottagningar

Nedanstående länkar består av referens- och utbildningsmaterial för hbtqi-diplomerade mottagningar.

Vi har inte upphovsrätt till materialet, därför består förteckningen endast av externa länkar. Länksamlingen uppdateras kontinuerligt med nytt material. Vi har inte möjlighet att hänvisa direkt till vetenskapliga artiklar och studier i fulltext utan hänvisar istället till er verksamhets avtal med exempelvis sjukhusbibliotek eller universitetsbibliotek.

Om någon länk inte fungerar, mejla gärna oss och meddela detta så uppdaterar vi sidan snarast möjligt.

utbildning@kronoberg.se

Presentationerna från utbildningstillfälle 1 och 2:

Utbildningstillfälle 1

Utbildningstillfälle 2

Material och rapporter i PDF-format

Brottsofferjouren - Det ingen vill se (presentationsbroschyr)

Folkhälsomyndigheten - Hälsa på lika villkor bland hbt-personer

Folkhälsomyndigheten - Hiv, STI och juridik i Sverige

Folkhälsomyndigheten - Användning av hivtester med snabbsvar

Folkhälsomyndigheten - Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner

Folkhälsomyndigheten - SRHR 2017 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017

Forum för levande historia - En studie över homofoba hatbrott i Sverige

Fritt fram för en god arbetsmiljö (Flera aktörer)

Kvinnofridslinjen

Malmö högskola - hbt, vad är det? En litteraturstudie om hbt-personers upplevelse av diskriminering i sjukvården

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - Hon Hen Han

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - Om unga hbtq-personer - FRITID

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - Om unga hbtq-personer - HÄLSA

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet

Nationellt Råd för Kvinnofrid - Kvinna slår kvinna, man slår man

NCK - nationellt centrum för kvinnofrid (webbplats)

NCK - Blott du mig älskar

NCK - kunskapsbank

På tal om sex - Bli en normkritisk förebild

Region Kronoberg - Män som har sex med män

RFSL - Höra hemma - om transpersoner

RFSL - Vi ringer om det är nåt, bemötande och vård av hbtq-personer på testningsmottagningar i Örebro, Göteborg och Malmö

RFSL Ungdom - Bra bemött?

RFSL Ungdom - Bryt! (3:e upplagan) RFSL Ungdom - Effekter av heteronormen

RFSL Ungdom - Hbt och heder - råd till yrkesverksamma

RFSL Ungdom - Sex för x

RFSU - Fittfakta

RFSU - Kukkunskap

RFSU - Praktika för analsex

RFSU - Praktika för klitorissex

RFSU - Sex och trans

STA - Out of sight, out of mind - Transgender People's Experiences of Domestic Abuse

Statens Medicinsk-Etiska Råd - Assisterad befruktning, etiska aspekter

TGEU - Transrespect versus transphobia worldwide

Publicerade studier och artiklar

Läkartidningen - Klamydia i ändtarm och svalg vanligt bland män som har sex med män
Röndahl et al - Heterosexual assumptions in verbal and non-verbal communication  in nursing. Journal of Advanced Nursing. 2006 Nov;56(4):373-381.
Tillgänglig via tjänst för vetenskapliga tidskrifter.

Eliason et al - Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Physicians' 
Experiences in the Workplace. Journal of Homosexuality. 2011;58(10):1355-1371. 
Tillgänglig via tjänst för vetenskapliga tidskrifter.
Phanuphak N et al. High prevalence and incidence of high-grade anal intraepithelial  neoplasia among young Thai men who have sex with men with and without HIV AIDS 27, online edition

Uppsatser och övrigt material

Gunnarsson et al - LU - Homosexuella kvinnors upplevelse av bemötandet inom mödrahälsovården (Ej fulltext)

Nilsson & Jensen - LU - Som att det är en kunskapslucka

Ronny Tikkanen - Person, relation och situation

Suzann Larsdotter - Som att slicka på en regnkappa

Senast uppdaterad: 5 januari 2023