Catch up-utbildning

För att säkerställa att mottagningen/verksamheten upprätthåller hbtqi-kompetensen och kravet om att 90% av personalen ska vara hbtq-diplomerad erbjuder Regioner i samverkan catch up-utbildning, 

För att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtqi-personer erbjuds hbtqi-diplomering. Hbtqi-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare är avgörande för hur bra vården blir. Studier visar att hbtqi-
personer ofta har dåliga erfarenheter av heteronormativt bemötande från vårdpersonal, vilket gör att många undviker att söka sjukvård.

Regionerna i samverkan bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering samt erbjuda en god och jämlik vård till alla oavsett könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning.

För att säkerställa kompetensen och fortsatt status som hbtqi-diplomerad verksamhet erbjuds särskild catch-up-utbildning för nyanställd personal eller andra som återkommit från ledighet och sjukskrivningar. Dessa utbildningar ges då i komprimerat format under en heldag och deltagarna ska inför utbildningen ha tagit del av information från sina kollegor hur utvecklingsarbetet bedrivits under den tidigare processen.

Kostnad 

Kostnaden uppgår till 1 500 kr exkl. moms per deltagare.

Kostnad för digital utbildning 1 000 kr exkl. moms per deltagare.

Målgrupp

Personal som är nyanställd eller missat något eller båda utbildningstillfällena.

Anmälan

För anmälningslänk och sista anmälningsdag "Nästa tillfälle" nedan.
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag och kommer att debiteras för de deltagare som inte deltar, eller för de som gör en sen avanmälan.
Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post (för att utbildningen ska genomföras krävs ett deltagarantal om minst 20 personer). Antalet platser är begränsat.

Nästa tillfälle

5 maj kl 9-15, utbildningen genomförs digitalt

Utbildare är Elin Forsling och Christoffer Storkirk

Anmälan görs via denna länk senast 2023-04-05

 

8 mars kl 9-15, utbildningen genomförs digitalt.

Utbildare är Mina Gäredal

FULLBOKAD

Senast uppdaterad: 11 januari 2023