Kontaktuppgifter till tjänstepersoner

Tjänstemannastöd

 • IT-support: 0470-58 20 20
 • Netpublicator: Patrik Littorin, 0470-58 30 12, Elin Lindskog, 0470-58 85 46 eller Daniel Nilsson, 0470-58 88 99
 • Löneavdelningen: rgs-loneavdelningen-support@kronoberg.se samt 0470 – 58 20 20

Kontaktpersoner för de olika nämnderna

 • Nämndsekreterare Elin Lindskog, 0470-58 85 46
 • Kanslidirektör Ulrika Bergehamn, 0470 - 58 89 63
 • Nämndsekreterare Elin Lindskog, 0470-58 85 46, 
 • Kanslidirektör Ulrika Joelsson Gustafsson, 0470 - 58 89 63
 • Nämndsekreterare Elin Lindskog, 0470-58 85 46
 • Kanslidirektör Ulrika Bergehamn, 0470 - 58 89 63
 • Nämndsekreterare Daniel Nilsson, 0470-58 88 99
 • HR-direktör Pontus Juhlin, 0470-58 70 58
 • Nämndsekreterare Daniel Nilsson, 0470-58 88 99
 • Stabschef Anders Lennartsson Allard 0470- 58 35 36
 • Hälso- och sjukvårdsdirektör Roger O Nilsson, 0470-58 65 55
 • Nämndsekreterare Daniel Nilsson 0470-58 88 99
 • Verksamhetschef Marie Jadner, 0470- 58 75 13
 • Nämndsekreterare Patrik Littorin, 0470-58 30 12
 • Tf Regional utvecklingsdirektör Andreas Liljenrud, 0470-58 32 22
 • Nämndsekreterare Patrik Littorin, 0470-58 30 12
 • Trafikdirektör Pär Welander, 0470- 58 30 44
 • Nämndsekreterare Patrik Littorin, 0470-58 30 12
 • Verksamhetschef Kultur Anna-Karin Axelsson, 0470 – 58 28 72
 • Nämndsekreterare Daniel Nilsson, 0470-58 88 99
 • Patientnämndshandläggare Mersija Sisic, 0470-58 85 42
 • Nämndsekreterare Daniel Nilsson, 0470-58 88 99
 • Hälso- och sjukvårdsdirektör Roger O Nilsson, 0470-58 65 55
 • Nämndsekreterare Daniel Nilsson, 0470-58 88 99
 • Rektor Erik Engsbråten, 0470-58 37 01
 • Nämndsekreterare Elin Lindskog, 0470-58 85 46
 • Kanslidirektör Ulrika Bergehamn, 0470 - 58 89 63
 • Nämndsekreterare Daniel Nilsson, 0470-58 88 99
 • Kanslidirektör Ulrika Bergehamn, 0470 - 58 89 63
 • Revisionschef Gunilla Jerklind Platzer, 0470-58 95 29

Senast uppdaterad: 16 september 2022