Praktiskt information

Region Kronobergs styrdokument, såsom arbetsordningar, reglementen, delegationsordningar m.m. hittar du här:

Styrdokument

Reseriktlinjer

Region Kronoberg behöver dina personuppgifter (namn, personnummer och privat mejladress) för att skapa ett användarnamn, en kronobergs-mejldress, betala ut mötesersättning samt beställa surfplatta och eventuell passerbricka.

Därtill publiceras ditt namn, partibeteckning, kronobergsmejl-adress, foto samt eventuellt telefonnummer kopplat till ditt uppdrag på Region Kronobergs hemsida. Privat telefonnummer eller privat mejladress publiceras enbart på Region Kronobergs hemsida om du har samtyckt till det genom blanketten Behandling av förtroendevaldas personuppgifter.

Mer information om behandling av personuppgifter och dataskyddsförordningen hittar du här:

Dataskyddsförordning (GDPR)

Region Kronoberg har en digital nämndadministration vilket innebär att kallelser och handlingar samt protokoll distribueras och publiceras digitalt via ett mötesadministrativt system. Informationsutskick och aviseringar skickas till respektive @kronoberg.se-adress.

Samtliga ledamöter och ersättare i regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder med tillhörande utskott och beredningar samt revisionen erbjuds surfplatta. Ledamöter och ersättare kan även ta del av handlingar på privat enhet via det mötesadministrativa systemet eller via regionens hemsida. 

Riktlinje digital utrustning till förtroendevalda, samt digital distribution av handlingar, pdf, öppnas i nytt fönster

Avtal - Surfplatta förtroendevald, pdf. öppnas i nytt fönster

Kvittens - Återlämnande av surfplatta förtroendevald, pdf. öppnas i nytt fönster

Förtroendevalda erbjuds utbildning i hantering av surfplatta i samband med utlämnande.

Vid frågor eller problem med det mötesadministrativa systemet kontaktar du respektive nämndsekreterare.

Vid frågor eller problem med registrering i regionens löneadministrativa system kontakta lönesupporten via regionens växel 0470-58 80 00.

Vid övriga frågor eller problem med surfplatta eller dator kontaktar du regionens IT-support, 0470-58 20 20.

Förtroendevalda i Region Kronoberg har rätt till arvode och ersättning enligt regionens arvodesreglemente.

Nämndsekreterare ansvarar för att registrera sammanträdesarvode efter sammanträde med regionfullmäktige, regionstyrelse, nämnder, beredningar och utskott. Respektive förtroendevald ansvarar för att registrera övriga sammanträdesarvoden.

Respektive förtroendevald ansvarar även för att registrera ersättning för förlorad arbetsförtjänst i regionens löneadministrativa system.

Vid frågor eller problem med registrering i regionens löneadministrativa system kontakta lönesupporten via regionens växel 0470-58 80 00.

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg 2023-2026, pdf, öppnas i nytt fönster

Har du som förtroendevald blivit utsatt för hot och våld ska detta alltid polisanmälas, telefonnummer 114 14 eller 112 om det är akuta nödsituationer med fara för liv, samt anmälas till Region Kronobergs säkerhetsenhet, 0470 – 58 80 00. Det är viktigt att du i polisanmälan anger att du utsatts för hot eller våld i egenskap av din funktion som förtroendevald.     

Mer information om det förebyggande arbetet mot hot, hat och våld mot förtroendevald kan du läsa på SKR:s hemsida.        

Senast uppdaterad: 16 september 2022