För dig som är politiker

Tjänstemannastöd

 • IT-support 0470-58 86 00
 • Platina - Diariet 0470-588545 
 • Platina och Netpublicator - Patrik Littorin, 0470-58 30 12, Elin Lindskog, 0470-58 85 46 eller Daniel Nilsson, 0470-58 88 99

Regionfullmäktige

 • Nämndsekreterare Elin Lindskog, 0470-58 85 46, 0767-20 76 50
 • Kanslidirektör Ulrika Joelsson Gustafsson, 0470 - 58 80 00

Regionstyrelsen

 • Nämndsekreterare Elin Lindskog, 0470-58 85 46, 0767-20 76 50
 • Kanslidirektör Ulrika Joelsson Gustafsson, 0470 - 58 80 00

Regionstyrelsens arbetsutskott

 • Nämndsekreterare Elin Lindskog, 0470-58 85 46, 0767-20 76 50
 • Kanslidirektör Ulrika Joelsson Gustafsson, 0470 - 58 80 00

Regionstyrelsens personalutskott

 • Nämndsekreterare Daniel Nilsson, 0470-58 88 99, 0709-84 44 79
 • HR-direktör Pontus Juhlin, 0709-84 43 26

Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • Nämndsekreterare Daniel Nilsson, 0470-58 88 99, 0709-84 44 79
 • Stabschef Anders Lennartsson Allard 0470- 58 35 36

Regionala utvecklingsnämnden

 • Nämndsekreterare Patrik Littorin, 0470-58 30 12, 0767-20 77 48
 • Regional utvecklingsdirektör Christel Gustafsson, 0470-58 30 27

Trafiknämnden

 • Nämndsekreterare Patrik Littorin, 0470-58 30 12, 0767-20 77 48
 • Trafikdirektör Pär Welander, 0790-67 53 85

Kulturnämnden

 • Nämndsekreterare Patrik Littorin, 0470-58 30 12, 0767-20 77 48
 • Kulturansvarig Jessica Linde, 070-966 14 81

Patientnämnden

 • Nämndsekreterare Daniel Nilsson, 0470-58 88 99, 0709-84 44 79
 • Patientnämndshandläggare Mersija Sisic, 0470-58 85 42

Samverkansnämnden Blekinge-Kronoberg

 • Nämndsekreterare Daniel Nilsson, 0470-58 88 99, 0709-84 44 79
 • Hälso- och sjukvårdsdirektör Roger O Nilsson, 0470-58 65 55

Folkhälsoberedningen

 • Nämndsekreterare Patrik Littorin, 0470-58 30 12, 0767 - 20 77 48
 • Verksamhetschef folkhälsa och social utveckling Annika Magnerot, 0709-72 30 06

Organisationsutskottet

 • Nämndsekreterare Elin Lindskog, 0470-58 85 46, 0767-20 76 50
 • Kanslidirektör Ulrika Joelsson Gustafsson, 0470 - 58 80 00

Pensionärsrådet

 • Nämndsekreterare Daniel Nilsson, 0470-58 88 99, 0709-84 44 79
 • Kanslidirektör Ulrika Joelsson Gustafsson, 0470 - 58 80 00

Revisorerna

 • Revisionschef Gunilla Jerklind Platzer, 0767-20 76 74

Senast uppdaterad: 19 november 2021